Klimateffekt prisdubbla betonghus,0:a trä-h.

Visar här att: Inkl. klimateffekt blir betonghus pris dubblat, trähus gratis. Vår CO2s klimatskada ligger i grunden bakom svällande flyktingflod. Gör i Sverige Förbifartens pris till 160Gkr/år, gynnar Putin, finansierar hans rustning.
Härledning av huspris: 1) Betr.trä, se ”Trähus klimatnytta betala huset” nedan, där länk att trähus på 100m2 väger typ 40t. 2) Betongs täthet ca 4*trä, så lägenhet i betonghus då 160t?, varav 15%=24t cement gett 24t CO2(också nedan), som närmare 24t bensin a 15kr mackpris=360kkr, *20=klimatskada 7Mkr= gott och väl värdet på lägenheten (1a skattning).

Stenbranch klagar:Stålyxa&trähus oschysst

Betong-byggbranchen klagar på kommuners trähusvurm, ”snedvrider marknaden, ger trä oschysst konkurrensfördel. Orättvist, även vi upptar lite CO2” -menar dom, fast efteråt. Dom kunde lika gärna klaga på yx-branchens vurm för stål över sten. Men yxa av deras sten har usel hållbarhet mot av stål. Lika uselt (klimat)hållbara är hus i deras betong(sten+cement): den utlöser självgående klimatkatastrof. Att efteråt återuppta 10% av betongens CO2-synd är hån: Som att bränna ner vår civilisation, sen yvas över att efteråt lyckas släcka tändstickan, så ”inte alls brandfarlig”. Blundern är missad CO2-tajming:

Betongs CO2-upptag menlöst sent och lite

Betongs CO2-återupptag är bara 10% av produktionens utsläpp, och kommer ett sekel för sent när katastrofalt klimatbyte redan gjorts oundvikligt&permanent. Som att först förvägras sårbehandling, och sen efter kallbrand+amputation få ett tiondels plåster.
Betongindustrin torgför att ”betong sakta återbinder upp till 20% av den CO2 som kemiskt frigjorts under cementtillverkningen”.
Men bränslet att upphetta kalksten ger lika mkt CO2, så av totalen blir åter-bindningen bara 10%, se nedan. Vidare sker den efter ett sekel, under vilket den utsläppta CO2n härjar fritt: tinar tundra (=metan-utsläpp) och havsis (=mörk havsyta som infångar solvärme), och många fler återkopplingar som orsakar fortsatta enorma följdskador motsvarande mångfalt högre CO2utsläpp. Det gör 10% patetiskt, som att i efterhand få ett 10dels plåster, långt efter att förvägrad direktbehandling av ett sår sen gett kallbrand+amputation, rent hån. Äldre betongs upptag kompenserar INTE ny cement i nybyggena, pga att de är många fler, obalans i livscykel. Bygg bara i trä, och låt gammal betong betala av sin CO2skuld, bara så minskar byggens CO2-ppm.

Härledning att tillverkning av ett kg cement, ger ½kg CO2 för upphettning, plus ½kg kemiskt ur kalkstenen: Bränslens ”lägre” Värmevärden(MJ/kg) är: Metan50, Bensin/Diesel44, Rentkol32,8, Stenkol21, Trä15.
För kalkstenens upphettning krävs 4MJ, så i renkol: 4/32,8=122g,ge*3,67=0,45kgCO2 idealt, säg ½.
Därvid reduceras kalksten till CaO, avger då: 0,5kgCO2, tot 1 kgCO2.
Senaste radens ½kg kan till en femtedel=1hg, gå tillbaka under byggnads sekel-liv. Men av totalutsläppet på 1kg CO2, blir det bara 10%.
Upptag ökas av krossning, men det arbetet drar mer fossil energi så total-CO2 kan snarare öka. Även el är helt fossil på marginalen, ty behöver exporteras till EU där el är till 60% av kol el gas(3x värre än kol).

    Mer om cement/betong-hus:
Riv ej, höj cementpris 20x

Cement dra 4MJ/kg. 14% i betong, så 0,56MJ/kg
Kalkyl i ”Atlantbana”
Så blir Gotlandskalk onödig

https://twitter.com/Traomobel/status/337823453996519425/photo/1

Trähus 8vån,Sundbybergs strandpark. Cederspån/fjäll vattenavstöter.

Trähus klimatnytta betalar huset!

Trähusets klimatnytta är lika stor som huskostnaden, så trähuset betalar sig själv, är samhällsekonomiskt gratis!
Betongbyggen däremot, är tvärtom tunga klimatbelastare, både betongmassorna tex i Förbifarten, dess planerade nya köpcentra med betonghöghus, och de tillkommande bilarna som folk lockas skaffa pga nya vägytan.

Min härledning: Vikt för enplansvilla av trä är 300-400kg/kvm, så tex 100m2 =40ton trä. Bunden CO2 ca som i bensin, med mackvärde 40oooL*15=600k kr. Klimatskadan är 20* mackvärdet dvs 12 Mkr. Men den klimatskadan av CO2 är beräknad på 1000år, och ett trähus står kanske ”bara” 100år, så insparar då i klimatskada ca 10-del=1Mkr, men ändå spar alltså trähuset en klimatskada ca som huspriset!

Samhälls/global-ekonomiskt vore alltså statsfinansiering av gratis hus sunt! För att undvika överkonsumtion av boyta, begränsa dock till 10% bidrag el. så, betalt via straffskatt på cement. Trähus-världsrekord på 8vån, finns i Sundbyberg. Helt tillräckligt, sluta med betongbyggen.
Sluta riva, inga nya betonghöghus behöver byggas, eftersom energisnål flygsnabb Magleva-pendling låter folk bo billigare längre ut, barnidealt naturnära. Ger t.om energisnålare VA-anslutning än grova huvudrör med pumpning, så mer huskoncentration är passe. Liksom flyget: skadar klimat+hälsa för ½Mkr per passagerare, några träd kan inte ”kompensera”.

Magleva däremot ger CO2-fria resor, byggnadsbeståndet kan gå mot 100% trä. Visserligen förnyat sekelvis, men rivningsvirket kan förkolnas+göda åker/skog. Träbyggen/invånare blir 20ton trä (bo+jobb), dess förkolning+nermyllning spar runt 60tCO2, sekelvis så 0,6tCO2/år o person.
Svensken släpper 11tCO2 inkl. flygresor. Magleva tar bort flygets o andra resor/transporters utsläpp mm, totalt minskas utsläppen 89%, se Globala Hot (pkt 1). Kvar 11% av 11t=1,2tCO2.     Årlig rivning+förkolning av trähus, jordsätter alltså bort hälften av denna återstod!     Se även: Höj cementpris 20x.

Bränslesug röjt 80% av nya Palmolje-farmer

Av palmolja går 90% till livsmedel och kosmetika, bara 10% till biobränsle=biodiesel, men den kapar å andra sidan åt sig 80% av ökningen, så är mest skadliga biobränslet i Europa, genom att nästan ensamt orsaka all regnskogs-avverkning som görs för anläggning av nya palmolje-plantager!

Vart går då drivmedlens energi? Jo till att producera ännu värre buller och partiklar! I båda ändar, produktion och bruk, förpestas bådas lokalmiljö och allas klimat. Energisnåla minitåget Magleva däremot, är utan buller, partiklar, CO2 och andra utsläpp, skulle tvärtom bota klimat+bådas miljö:

Så slipper flyktingar fly

Klimat-Flyktingar: Extremt förtorkade skördar under upp till 7 år i rad, har skapat förtvivlan i bl.a Syrien(50M) och Sahelområdet (20M) söder om Sahara. När folk ställs helt utan försörjning, återstår bara uppror och flykt för de fåtal som kan.
Även EBOLA-utbrottet kom av torkan. Karakteristiskt är också Libanons extremskyfall: för mycket, fel tid. Ironiskt då att SD (och moderater) som är (svagt) emot flyktinginvandring, själva vill öka flyktingtrycket! Detta genom att öka CO2-utsläppen med dyraste motorvägsbygget nånsin: Förbifart Sthlm.
Magleva-bygge istället, skulle spara 95% i bygge,drift,restid. Banor förlängs fort pga lönsamheten, minskar då globala CO2-utsläpp 80% (först/sist i hot), så hejdar klimatförändring och därmed flyktingström.
Energisnålare än pipeline, så kan köra bort svämvatten till tidigare torra områden, räddar skörd(inkomst) i båda ändar, och inkomst av vattnet, ej svämskada.

Förbifart-pris 160G/år, paus 1=BOT

Förbifarten skulle öka bilantal, bränsleåtgång, oljepeng till Putin som han använder till rustning, så kostar oss vart år i militärt nödvändig motrustning hela 36Gkr, plus klimatskada 120Gkr, tot ca 160Gkr. Detta är vansinnig kostnad jfrt med hela pausen till 1maj som nu beräknas kosta bara 0,7G. Stoppad paus skulle redan nu locka till fler bilar och alltså 100ggr större kostnad än paus. Med paus kan man äntligen tänka efter, se att F-stopp skulle direkt ge pengar till buss-utökning som omedelbart tömmer en hel essingeledsfil dvs ökar transportkapaciteten radikalt. Och att bygge av Magleva istället för F skulle gå fortare, och spara över 95% i byggkostnad, restid, drift mm.

Härleder kostnad 160G/år en skärm ner i f8, -som i övrigt beskriver 10mil Magleva-banor för 5Gkr, som ersätter både Förbifart, Sluss, 3T mm som ihop annars kostar hela 130G att bygga.
Stationerna är alla små och utspridda längs banorna, snitt 2 per km (gångavstånd till närmsta <250m), ännu tätare där folk bor/jobbar/har ärende. Åk likt taxikund:förbi alla taxistolpar till den på målet. Slipp mastodont-stationer där ingen bor/har ärende, men som de hittillsvarande otidsenliga långtågen kräver.
Magleva däremot, som är en liten spårtaxi, har en skyttel som är (taxi)bil-lik både i storlek och oberoende, ryms på mkt små stationer, som är många istället. Spridda i rum, men även tid: Får rännil av skyttlar så används kontinuerligt, medan mastodontstationen ger trängsel när tåg inne, men ligger öde och outnyttjad mellan långtågen.

Nyliga:
F8 MaglevKARTA, ej F,Sluss,3T: -95% restid drift bygge
F7 Sväm,brand,trähus,Ryss-sanktion/gåva120G/år

Se lista på Förbifarts-artiklar

Huvudtråd:

Lösning: Bygg Magleva ej Förbifart

Magleva är spårtaxi, i form av billig mini-maglev, som kostar 3% av ”Förbi förnuft”-leden, avlastar Essingeleden, ger 10-faldig hastighet. Är CO2/partikel/ljud-lös. Skulle tysta E4, lägga din villa 2min från city, miljon- öka värdet. Bara det värt 10x banpriset. Spar energi/tid/miljö/hälsa motsv. 35% av BNP (sist i Hot),så ge välstånd. Florida fick välja=mer demokrati?

Demo-bana förlängs KS-Huddinge
Betalar sig på månad

Mer Förbifarts-relaterat (i menyn välj Byggen, Förbifart):

del 3: Partiklar 100x värre än olaglig Hornsgata
del 2: Världsarv, spårväg, självfinansierad bana
del 1: Förbifart felgrundad, riv upp (bränslelös)

Lars Hörnfeldt, fysiker

Blogg: förbifart, koldioxid, klimat, regeringskris, miljö, politik, samhälle, trafik, tåg

Annonser
Det här inlägget postades i Bygge och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s