Svärd hugger klimat, låtsas spika förbifart

Förbifart=bränder+36G PutinVapen=6xOlja. MA spar järn/3, Buss-släp, Trähus klimatbetalt

Klimatblodet forsar: Skyfall i Halland, Getinge 150mm/2dar, klass3-varning. Folk/räddningspersonal säger att dom ”aldrig varit med om ngt liknande”. Dessa uttryck för Klimat-symptom hörs numer ständigt: från sky-fallssväm i Halland/Getinge, extrem torka/bränder vid Sala, åskskyfall, 5årig torka i Syrien som gav krig/uppror, drabbat 50M pers.
Allt detta kommer av CO2-nivån nåt decennium tidigare, så skadorna nästa växer markant. I denna uppenbart höga tid för åtgärder, där Magleva skulle kunna snabbt stoppa utsläppen, i det läget gör istället infrastrukturminister Svärd en attack mot det blödande klimatet, och låtsas med ett jippo i Häggvik att en kommande breddning av påfarter skulle ha något med förbifarten att göra. Allt för att låtsas att leden påbörjats, så demokratiskt/vetenskapligt strunt som val+miljöprövning skulle vara onödigt.

Man baxnar i förtvivlan över denna arrogans mot klimatet. Förbifarten skulle låsa fast en växande, hög CO2-produktion, vilket tydligen betong-Allian(s)-partierna vill hellre än klimaträddning som dessutom spar 90-95% restid&kostnad. Men om du inte vill döma mänskligheten till tusen års klimathelvete, har någon omsorg om dina barn, barnbarn,.. så finns parti-alternativ.

Mer eld med Allian(s) förbifart. Bot

Allians+(s) vill ha Förbifart Sthlm, som obönhörligt ökar bilar och fossilutsläpp, och därmed bl.a allt fler och värre bränder som i Sala.
Det finns inte biobränslen åt mer än en bråkdel av ens dagens bilar.
Elbilar kör i praktiken fossilt, ty minskar vår elexport, som inte ens nu är nog för att stoppa EUs alla kol- o gas-kraftverk (”vår” vattenkraft har dunstat från gemensamma Nordsjön, kan sälja elen, men inte envist använda upp hela på gammaldags teknik. När ny bot på allas klimatproblem erbjuds, SKA vi införa den).

Skogsbranden vid Sala är den hittills största i sveriges moderna historia. Salabrandens hus/bil-skador uppskattas till 200Mkr, förstörd skog 500Mkr.
MSB ville kommunerna skulle betala räddningsarbetet. Sent omsider får lokala bekämpare 300Mkr i huvudkudde för lugn sömn mellan passen.

Branden berodde på korkad markberedning som inte tog hänsyn till att nya klimatet ger allt skarpare extremer. Torka gav brand. Nu kategori1-varning också för 35mm skyfall. Kontrasterna blir allt skadligare genom CO2-skapande byggen.

Några menar att den extrema värmen och torkan togs hit från sydost av ett ryskt stabilt högtryck, ”så inte alls av någon klimatförändring”. Såna förväntar sig tydligen att nya klimatet ska komma som moln som bär en skylt med texten ”CO2”. Istället är det naturligtvis i form av i princip naturliga väderhändelser, men gradvis allt intensivare, ihärdigare.
Naturkatastrofer inträffade förr sällsynt, likt dödsfall av rysk roulett. Men varje generations utsläpp är som att tillföra en permanent extra-patron i magasinet, som är kvar i tusen år. För varje generation som tillför sin kula så ökar dödligheten i lotteriet, och mördaren är inte naturen, utan okunniga politiker som fortsätter mata in kulor, som förbifart Sthlm.

Med Magleva stoppas ytterligare CO2-utsläpp. Den kan också bevattna och gödsla skogen, så att torka/bränder förebyggs. Det ökar årlig skogstillväxt 60%=ökad virkessintäkt som redan den är 3ggr större än hela ban-nätet skulle kosta! Se Så fixas EUs N/Pgödning, kör till skogen!

Så skapas starkast sanktion

Sanktioner kan städa ut Putin och hans korruption.
Därför är sanktioner nödvändiga. Dom medför viss kostnad även för EU, men biter mkt hårdare på Putin, och skär ner hans rustningsbudget.
Vidare kostar rysk arbetskraft EUs/6 (se sist), så EU slipper egen upprustning som skulle kostat oss 6 ggr mer. Bäst är att undvika köpa hans olja/gas helt och hållet, göra honom bankrutt.
Det går med Magleva-bygge, se sist!

Putin hotar även svenska liv

Malaysias B777-plan sköts ner, 298 dog. Putin försåg rebellerna både med BUK-robotar, tillhörande radarsystem, order och utbildad rysk personal för handhavandet. Men säkerhetskrav bifogade han inte, eftersom EU-liv inte har något värde för honom, bara egen makt. Rebellerna skröt om nedskjutningen och sina BUK, struntar i plan-nationalitet. Att en Ukraina-pilot som följer passagerarjeten 10km upp, skulle ha förväxlat/misstolkat luftfarkosten med ett markfordon med rebeller?? -det hävdar en fantasifull ledarskribent.   Nej, Putin är direkt ansvarig för milisens mord, tyrannen skjuter över gränsen också.

Svenskt Natomedlemskap är motiverat:   Föraktet för liv, även svenska, har sedan länge visats av hans flyg som signal-spanar med avslagen transponder nära tex Kastrup, så SAS-plan har passerats inom 100m avstånd ifrån krock-katastrof.
År 2017 får Ryska försvaret 25% av statsbudgeten, idag 17,9 (allt +1%). Mot svenska 5%. För upprustningen tackar Putin bl.a sina svenska finansiärer, allian(s)-partierna, genom de utökade oljeinköp och bilpark som deras ”Förbifart Stockholm” kommer att ge upphov till. Se sist nedan.

Ny transport når vallöften, spar tex järn/3

Framsteg nås med ny teknik som är välsmord, inte politikers munläder.
Magleva är överlägsen bil/båt/flyg och vanliga tåg, så när gammal klumpig teknik byts till ultralätta snabba Magleva som inte slits, så minskas järn-åtgången radikalt. Slipper gruv-styggelse.
Slipper också höghus med sin CO2-belastande cement och armeringsjärn. Låter istället städer växa längs Magleva-banorna där avstånd inte märks. Trähus på 8 våningar räcker, ge klimatnytta som husvärdet (nedan).
Maglevabanan själv är liten/ultralätt, trä bär ok. Magnetkudden sliter ej rälsen (men usla HHT slukar, ger damm+olyckor). Bana ger flygsnabb jobb-pendling stad/land, räddar definitivt glesbygden, som Annie öf inte kan. Och gör hitresan 99% billigare för tex turister, så kan i princip 100-faldiga omsättningen, gick 2013 +11% till 539Mkr. Vår verkliga, sällsynta resurs, är alltså ren natur. Vyer förstörda av korttänkt gruvexploatering har turisterna hemma.

Northland ställer in betalningarna. Jag har påvisat katastrofal olönsamhet för gruvorna i (ev) Kallax och Pajala gnm att dom klimatskadar för 14 resp 16x ”vinsten”. Trafikverkets 2Gkr till att bättra Pajalaväg skulle istället räcka till 4 mil bana (1/3 av Svappav.-Pajala), och knyta ihop Kirunajobb med lantboende. Banan skulle förlängas fort av insparade pendlarkostnader nu.

JÄRN-åtgång är försumbar i Magleva: en enda skyttel tar 2t last, men hinner 20 turer då lastbil kör 1, dessutom direkt, lagerlöst =2x till=40x2t=80t, mer än långtradare o förarlöst. Så skyttelmetall används >>40x effektivare. Båt än klumpigare. Så Magleva frigör metall:
Bilar:  140Mt järn åtgår nu/år till att bygga 68M bilar, a 2t i snitt ty äv.lastbilar.
Fartyg 164Mt
Rebar, 500Mt =armeringsjärn,balk/stav för väg/hus(sen trä). Summa järn för BilFartygRebar:
BFRtot 800Mt = 0,8Gt per år! BFR-Varorna tog sin järnmängd från totala järnframställningen:

Järn  2,2Gt 2009 Kvar 1,4Gt går till andra varor, dvs järnbehovet minskar 35% pga Magleva. Järnpriset bör väl minska än mer, pga järn-RESERVER i förlegade fossil-fordon:
Bilar:  2 Gt i 1G bilar(inkl. lastb) a 2t. Per år 68M (30Mt i 2M lastbilar a 16t i årsproduktion)
Fartyg 1 Gt järn i onödiga fartyg
Rebar: ½ Gt i långa järn:armeringsjärn/trådstav. Totalt 3½ Gt järn dvs täcker >2 årsbehov. Räcker i 10år till 20% av dagens behov, dvs gruvdrift -55%. Rymduppskjutning till 10ooodel i pris, ger sen billigare metaller ur asteroidbältet än gruvor.

Trött Bussförare: Släp =halv körtid!

Bussförare blir farligt övertrötta av arbetspass på 10h, eller uppdelat med menlös håltimme emellan. Men buss med släp tar 200 passagerare, så gör samma transportarbete på ett 5-timmarspass!
Även antalet busslinjer kan dubblas med samma förarantal! Detta låter överraskande, men förklaras i länken. En tillämpning är att SL med samma förarkostnad kan tömma två Essingeledsfiler, gör förbifart Sthlm onödig.

Trähus klimatnytta betalar huset!

Trähusets klimatnytta är lika stor som huskostnaden, så trähuset betalar sig själv, är samhällsekonomiskt gratis!
Betongbyggen däremot, är tvärtom tunga klimatbelastare, både betongmassorna tex i Förbifarten, dess planerade nya köpcentra med betonghöghus, och de tillkommande bilarna som folk lockas skaffa pga nya vägytan.

Min härledning: Vikt för enplansvilla av trä är 300-400kg/kvm, så tex 100m2 =40ton trä. Bunden CO2 ca som i bensin, med mackvärde 40oooL*15=600k kr. Klimatskadan är 20* mackvärdet dvs 12 Mkr. Men den klimatskadan av CO2 är beräknad på 1000år, och ett trähus står kanske ”bara” 100år, så insparar då i klimatskada ca 10-del=1Mkr, men ändå spar alltså trähuset en klimatskada ca som huspriset!

Samhälls/global-ekonomiskt vore alltså statsfinansiering av gratis hus sunt! För att undvika överkonsumtion av boyta, begränsa dock till 10% bidrag el. så, betalt via straffskatt på cement. Trähus-världsrekord på 8vån, finns i Sundbyberg. Helt tillräckligt, sluta med betongbyggen.
Sluta riva, inga nya betonghöghus behöver byggas, eftersom energisnål flygsnabb Magleva-pendling låter folk bo billigare längre ut, barnidealt naturnära. Ger t.om energisnålare VA-anslutning än grova huvudrör med pumpning, så mer huskoncentration är passe. Liksom flyget: skadar klimat+hälsa för ½Mkr per passagerare, några träd kan inte ”kompensera”.

Magleva däremot ger CO2-fria resor, byggnadsbeståndet kan gå mot 100% trä. Visserligen förnyat sekelvis, men rivningsvirket kan förkolnas+göda åker/skog. Träbyggen/invånare blir 20ton trä (bo+jobb), dess förkolning+nermyllning spar runt 60tCO2, sekelvis så 0,6tCO2/år o person.
Svensken släpper 11tCO2 inkl. flygresor. Magleva tar bort flygets o andra resor/transporters utsläpp mm, totalt minskas utsläppen 89%, se Globala Hot (pkt 1). Kvar 11% av 11t=1,2tCO2.     Årlig rivning+förkolning av trähus, jordsätter alltså bort hälften av denna återstod!     Se även: Höj cementpris 20x.

Din val-röst kan avväpna Putin

Om klimatarbete kostar, bör ju andra länder bearbetas att ta sin del. Dvs vi bör skicka till Bryssel dom som bäst övertygar andra om klimat-insats, det har knappast tex Hökmark kunskap för, därmed inte heller viljan.
Dessutom är klimatinsatser lönsamma på sikt och Magleva direkt, 100-falt.
Det finns partier som förstår nödvändigheten av ny teknik, och vill stoppa
mammututlägg på gistet fossilberoende (även elbil är på marginal kol/gaseldad):

Förbifart väpnar Putin för 36Gkr/år. Bot

Förbifart Sthlm ger mer bilar=oljeimport=Putinvapen, som kostar oss
36Gkr att balansera med svensk upprustning. Plus klimatskadeökning
120Gkr. Allt per år. Så utöver byggets 60G dvs årligen 6G, kostar leden oss
6x det för vapen, plus 20x till i klimatskada, tot 26 ggr synliga årspriset.

Naturvårdsverket sa nej pga bl.a klimatskadorna. Regering/trafikverk har bara ignorerat dessa enorma skador, och ensidigt propagerat för bygget med bl.a glassiga PR-tidningar.
Det är som att pracka på oss en dyr cigarett-tändar-automat för sängbruk, men hemlighålla/förneka/refusera all information från forskarna, som desperat skriker att sängrökning spolierar hälsa, och bränner upp dig+hus. Självklart ska forskningen ha veto mot politiker, vi ska inte åter till 1600talets inbilska påvar som trodde sig stå över vetenskap=moder natur.

Härledning: Förbifarten kostar brukarna i bränslekostnad 2Gkr/år bara för tunnelkörningen, plus dubbla utanför, tot 6Gkr/år.
[Kalkyl: Var passage är 21km*bränsle 1,8kr/km=38kr*365dar =14kkr/år(8ooo km). Ggr 140k dygnspassager=2Gkr i bränsle/år på leden (tog först det). Men de nya bilarna på leden kör inte bara där, utan kanske 10x mer? Fann sen bättre Lösning:brukarsätt och årsmedel ger svar! Lokalisera en brukartyp som ligger närmast snittet:dom med fler resp. färre turer tar trol. ut varann. Nästan alla förbifarts-brukare kör 1 – max 14 längder på leden/vecka. Mittpkt är rimlig snitt-representant, då 7. Men 5-dars aktiva kör 1-10, mitt 5. För alla välj då snitt 6 längder(3 dar): 6*21*50=600mil på F för 9000kr. Antal nya bilar för att köra upp 2G bränsle, bli då 2G/9k=200k bilar (prut). Dom kör även utanför F ja, men ska ju bli tot 2000mil! Så tot drar dom bränsle 30kkr*200k= 6 Gkr bränsle /år ]

De 6 Gkr för bränsle går till Putin (40% direkt, resten ur marknad =hål=säljutrymme tex till Kina:400G$/30y/38Gm3=340$(2200kr)/k m3, Ukr förr 190). Han producerar vapen för dessa 6Gkr, som pga vårt 6x högre kostnadsläge kostar oss 36Gkr/år att balansera med svenska vapen.
Bränslekostnad 6Gkr x20 ge klimatskada = 120Gkr

Detta redan pga drift av de extra bilarna som förbifarten lurar oss att skaffa.
Förbifart göder alltså Putins militärmakt, genom att lura fler köpa bil.
Leden görs onödig med släpbuss som dubblar kapacitet och busslinjer omedelbart, med samma antal förare!
Sån buss sväljer 200pers som hade varsin bil=egna 3sek-avstånd(60m), delar nu samma, tömmer 12km filsträcka! Dvs Essingeled avlastad, plats för hantverkare etc. Därmed slipper man Förbifarten och dess ökning av: bilar/oljebehov/putinmakt.

Hinner sen gå vidare, bygga Magleva så oljebehovet minskar till 0, även i EU, löser helt problemen med Putin/klimat/ekonomi/pendeltid/bostad/hälsa.

Se lista på Förbifarts-artiklar

Huvudtråd:

Lösning: Bygg Magleva ej Förbifart

Magleva är spårtaxi, i form av billig mini-maglev, som kostar 3% av ”Förbi förnuft”-leden, avlastar Essingeleden, ger 10-faldig hastighet. Är CO2/partikel/ljud-lös. Skulle tysta E4, lägga din villa 2min från city, miljon- öka värdet. Bara det värt 10x banpriset. Spar energi/tid/miljö/hälsa motsv. 35% av BNP (sist i Hot),så ge välstånd. Florida fick välja=mer demokrati?

Demo-bana förlängs KS-Huddinge
Betalar sig på månad

Mer Förbifarts-relaterat (i menyn välj Byggen, Förbifart):

del 3: Partiklar 100x värre än olaglig Hornsgata
del 2: Världsarv, spårväg, självfinansierad bana
del 1: Förbifart felgrundad, riv upp (bränslelös)

Lars Hörnfeldt, fysiker

Blogg: förbifart, koldioxid, klimat, metan, miljö, politik, samhälle, trafik, tåg

Annonser
Det här inlägget postades i Bygge, Ekonomi. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s