Varmhav=Tsunami, Ringhals härdsmälter

Vår globala uppvärmning tinar Metan-is i Nordsjö-branter, så dom rasar, ger TSUNAMI som krossar Gbg, och Ringhals, som renrakar(”dammsuger”?) Ringhals över mark och delvis under, härdsmältorna blir oundvikliga, och gör Göta– och Svealand obeboeliga.
En hel serie sådana tsunamis inträffade 7000 år sen, väl känt och dokumenterat. Engelska kanalen gröptes ur då, möjligen av dessa enorma tsunamis.
Metan-is tinar redan våldsamt i ishavet: metanbubblor väller upp, river med havsvatten till fontän. Allteftersom globala temphöjningen fortsätter, kryper denna smältzon ner- och söderut.
Det är 2° till den lokala topp i Nordsjö-temp som var då. Om Förbifart osv byggs istället för att släppa fram Magleva (bättre, till 3% av Fs pris), då blir tsunamin oundviklig. Politiker kommer då efteråt att säga: ”Jaså tinar metan-is av värme, hade ingen aaaaaaning”.

Se mer i mina kommentarer i RingP1 om kärnkraft och om uppvärmning och Tsunami i de 2 posterna nedan, huvud-Tsunamilänk där:


Is slut:havsbrant tinar=ras=tsunami

En drink håller sig sval så länge det finns is i glaset. Men när sista isbiten tinat, då klättrar temperaturen fort.
När nu om några somrar polarisen kommer att helt smälta, då kommer motsvarande temperaturuppgång att drabba Nordsjön och de branter i kontinental-sockeln som hittills hållits ihop av metan-is. Varje höst kommer en del metan-is att tina, så metangasen bubblar upp, det har redan uppmätts i ishavet mot Canada och Sibirien, men detta kan snart förväntas även djupare i Nordsjöbranter.

Vinterkylan kan inte återfrysa bortbubblad metan-is, utan allt djupare ner kommer branter förlora mer av sin is-armering, och smygande ökar instabiliteten i allt fler kubikmil av branterna, tills ras och därmed tsunami utlöses i mega-skala:


Uppvärmning utlöser bl.a Tsunami.
Tinande metanis ger Nordsjö-ras och 20m-våg

Äntligen en sommarpratare, Petter Stordalen, som förstår vår tids-eras väsentlighet: Klimathotet.

En av många faror med uppvärmningen är smältning av metan-is, som håller ihop branta slänter nere i Nordsjön. Då såna slänter tinar+rasar, skapas mega-Tsunamis mot Norge/Sverige. Flodvågen på minst 20m är ihållande, en simpel flyktig orkanvåg är ingenting i jämförelse. Skedde i en serie för 7000år sen (tros ha gröpt ur engelska kanalen), kommer åter starta vid 2° uppvärmning!

Därför är det bråttom att få igång den klimatlösning, som beskrivs på denna sajt: En billig mini-Maglev genom vakuum, extremt energisnål, helt utan buller, partiklar, CO2 och andra utsläpp.
Räddar klimatet. Miljö/samhällsvinst=BNP/3, se först/sist i Hot.

Bägge länder får också våldsamt ökad nederbörd, som denna maglev kan köra till torra syd-EU, energisnålare än en pipeline.
T.om skapar den mer el vid målet, än om vattnet letts genom turbin.

Miljövänlig ersättare till flyg, gör turism+hotellboende ok.

Har redan satsat många miljoner i form av eget utvecklingsarbete,
men behöver nu bygga test/demo av räls i vakuum med supraledare.
Om intresserad att bidra på något sätt, ta kontakt för samarbete.


1836-räls +bil/djur/snö/slitage =olyckor

Järnvägsräls av mossig 1836-modell, dödar/skadar svårt 100/år på 4 sätt:
Pers/Bil på spår:tex instängd mellan bommar, senast Degerfors, 1 död.
Slitage(10x mer av föreslaget snabbtåg): ger buller- &urspårningsdöda.
Djur: bl.a ren är vanliga offer, ger stora lidanden/kostnader.
Snö-ovädrens våldsamhet: kommer öka, dito redan vanliga stoppen.

Sverige drabbas värst i EU av alla dessa fyra rälsnackdelar:
Bil:Mest plankorsningar(utan/med liten bom) pga glesbygdsmil! Ger även störst
Slitagekostnad: stor rälsbyteskostnad, delas på fåtal invånare.
Djur: Mest ren-näring, stam av älg/rådjur/grävling osv.
Snö: Enda EU-land som får markant ökad nederbörd -och mer snörekord.
Rälsen är alltså EU-värst för just oss, och blir allt värre.
Ändå planeras bygge, som blir färdigt framåt rälstypens 200års-jubileum!

Magleva däremot, kör genom rör som utestänger alla 4 problemen ovan, mer senare.


Så blir Gotlands-kalk onödig

Kalkbrottet ger inte bara cement, men om cement/betong-behov globalt minskas, kan andra kalk-källor leverera i Gotlands ställe.
Magleva-bana är nämligen i MINIformat: ger MER transport, för 1% av den driftenergi & byggbetong som mammut-motorväg kräver för tunnlar/broar. Denna 1% cement hittas lätt, då långväga frakt ok på snål bana.
Även flygsnabb, så folk kan pendla från lantlig träkåk (som binder CO2 om den bebos=vårdas), slipper bygga och bebo stads-öken av betong.
Den kostar 99% mindre för drift=resa, så skulle mångfaldiga turismen som redan nu pga orörd natur säkert ger mer än kalken skulle. Banan ger dessutom vattenvinst större än BNP idag – så vi behöver för ekonomin inte alls slumpa ut fädernelandets natur-pärlor till svinbolag. Petition.


Ideal auto-frakt av återvinningsavfall

Dagens återvinningsstation delas av tusentals hushåll, töms med lastbil. Utredning föreslår fler stationer, vilket kostar ännu mer hämtdiesel, tomtmark och nackdelar.

TRANSPORTER av folk/gods är ett samhälleligt grundproblem som denna sajt löser med billig mini-MAGLEV, som även visar sig ge den mest användarideala grönaste autofrakt av återvinningsmaterial.


Vinst viktigare än liv:bolagslobby=MRbrott

Exempel på att vinst värderats högre än liv:
1: En USA-domstol sätter storbolags profiträtt högre än folks liv, så hindrar bildinfo om tobaks skadeverkan.
-Ja usch ja, kunskap kan ju få folk att tänka istället för köpa, farligt.

Lobbying lägger oljebolagen 6*mer på i Washington än alla miljöorganisationer ihop! Plus tydligen tobaksbolagen (1 ovan), plus bilbolag etc. Det var med denna lobby tobaksbolagen fick horribla domen 1.

Lobbying ska bättra för människor, öka deras lycka&hälsa. Om bolag överlever eller inte, är helt ovidkommande, är bara juridisk person helt utan egenvärde. Enda existensberättigande är skapa lycka&hälsa hos fysisk person. Bolagslobby är att jämställa något dött med människan, vilket är en kriminell degradering av människan, ett brott mot mänskliga rättigheter MR.
Anställda: dessa fåtals utkomst, ursäktar inte dödande av 10% av mänskligheten med giftpinnar! Det finns bättre/sundare utkomst. Visst bolags anställda ska inte ha mer inflytande än allmänheten. Skrota bolagslobbying här och i EU!

Bolagslobbying skadar också utveckling: Det är gammal teknik som har pengar, den nya har det inte. Tex bil/olje/bygg-industri lobbar för Förbifart +dess feta kontrakt, så regeringen lyssnar inte på klimat&mat-skadorna, och trafikforskning/SIKA som klart ser nödvändig lösning i spårbil som Magleva – som ger svensk vattenvinst större än BNP nu!

2: Tobaksindustrin har vilsefört, ljugit, mutat och på alla upptänkliga andra sätt verkat för sin vinst på människolivs bekostnad.

3: Bananas: Så tjänade Dole pengar medan arbetare skadas/dör av gift.
Stolpar i Gerttens ”BigBoysGoneB”: Bolagsannons i media=påtryckningsmedel,pressfrihet död,tex Chiquita vs Cincinnati Inquir. T.om Realtid.se+massa sv.journalister fick Dole-hot, GIbraltarAssoc drev falska gräsrotskampanjer. Lobby, PR, hot, stäm, media-trick:
D.köpte: Känd doc-filmare: ”jmf nazipropaganda”. Google så ”Gertten” gav Dole-bra träffar.
SvBlog mot Max Dolesallad. Max strök D. B i riksdag (Yttr.frihet1766) D-bot:200k$

4: Olje/bil-industrins klimat-skeptiska propaganda försenar klimatåtgärder, ger 1 miljard svältdöda. Samma smutsiga metoder som i 2-3: Klimatforskare förföljs, svartmålas, propaganda-attacker. 2+4 använde samma PR-firmor, t.om samma köpta ”akademiker” som rabblade teser. Då om tobak, nu olja. Mer i Skeptiker: vidskepelse av idag.

5: Republikan-politikers förnekelse av vetenskap kostar försening =liv/lidande: Klimathotet finns inte enl. dessa:arktis-tining och sväm är bluff, liksom senareggning av egna konventet..? Deras ”forskning” anser dom även visar att ”legitim” våldtäkt inte ger barn. Vapen redan för dagisbarn.


Flyt i EssingeLed av Trängselskatt+Buss

Trängselskatta EssingeLeden vid rusning med 20kr, skulle minska trafiken 10-15% enl. Jonas Eliasson, Maria Börjesson. Enig, och ger med 160k fordon/dygn, på rusningstid säg 100k, a 20kr=2Mkr, x300dar=600Mkr/år. Det var piskan.
Morot ger ytterligare 10% trafikreduktion, se länken busslösning nedan:


Bilåkare betalar 1/20 av sann bränslekostnad

Kollektivtrafik blev 43% dyrare på 10 år (mot 13% för KPI).
Det stötande orättvisa i detta kommer av att bränslets kostnad inte bara är mackpriset, utan på detta tillkommer: Klimatkostnad 20x mackpris! Dessa klimatskador som (särskilt ensam) bilist orsakar, den får allas våra avkommor lida under och betala.

Om bils marginalkostnad till tex hälften utgörs av mackpriset, och den delen görs 20x större för att täcka klimatskador, då blir hela marginalkostnaden 10x större, rätteligen.

Kollektivåkaren däremot, konsumerar försumbart med bränsle/person, så klimatskadorna blir försumbara. Därför ska SL-kortet ner till 1/10 för rättvisa, eller bilkostnad öka 10x (mha trängselskatt). Mer om det i:
Busslösning: 2 förare kör 4 linjer
Klimatskador och bot: Torka, sväm, sväm-mygga etc.


Ny teknik/miljöinfo kräver färsk MKB

Lena Ek om MiljöKonsekvensBeskrivning: föreslår en för-indelning av verksamheter i miljöpåverkande och inte.
Min invändning: tex vägbygges miljöpåverkan måste jämföras med också nya teknik-alternativ, och ny info om miljöskadorna. Nya sakskäl kan ändra tidigare bedömning, dvs föreslagna för-indelningen skulle bli fel, farligt utvecklingshinder, tekniklåsning.

Exempel: El är bristvara, på marginalen kolkraft. Magleva drar i el (och drift/rese-kostnad) bara 1% mot tåg och elbil(som alltså på marginalen t.om ger mer CO2 än bensinbil). Magleva kan emellertid ta med mini-elbilar. Dessa elbilar behöver då bara gå sista km till/från närmsta Magleva-station, mellan stationerna åker man förstås Magleva (gå/cykla/kör elbil in i skytteln, sitt kvar). Därmed behöver man plötsligt inte bygga mer vägar, de nuvarande räcker för deras enda nytta: lokala trafiken till/från M-station. Miljöinfon om klimat-orsakad brist på mat/biobränsle, gör det vidare till helt otillständig matstöld att köra bil hela vägen, med bilens 100x större energiåtgång.

Förbifarten är ett aktuellt vägexempel: SIKAs remiss-svar gick emot F, förordade bestämt spårbil istället (Magleva är en sådan).
Carlgren valde att ignorera SIKA! Det är som att ignorera en enig läkarkår när man ska bygga ett sjukhus, och istället bygga det för Woodo! Så mossigt feltänk är F, i strid mot all trafikforskning. Även Naturvårdsverket var central remissinstans, sa ett rungande nej, som ignorerades!
Den förändring som behövs, är att ge dessa remissinstanser den vetorätt som deras centrala betydelse förtjänar och motiverar.
Ge MKB större betydelse, inte mindre. Riv upp F. Se även Slussen

Bur-fiske helt utan CO2 och slit

Burfiske klart bättre än trål. Mycket mindre bränsle och bottenskador.
Programmet nämner dock bur-nackdel: olycksrisk pga manuell hantering och småbåtar på oroligt hav.

-Här skulle Magleva göra burfiske entydigt idealiskt, genom sin automatiserade burhantering, som helt utförs på lugnt djup 40m ner längs havskorsande banor: Atlantbana för 1 års jetbränsle


Så stoppas ström-stopp

Kontaktledning nedriven Hässleholm-Höör, stoppar 15 tåg med 3000 passagerare, nära 1dygn [om 20h a 200kr blir 12Mkr]. Sprider sig till andra linjer då förare ej når fram. Norra Sthlm haft 4 nedrivningar i år, 2 senaste veckan.
Sverige var världsledande med sin elektrifiering för 100år sedan.
Nu är principen passe med dagens trafik. Med tex dubbling av vardera: hastighet, antal lok, el per lok, -fås 8-faldigt ledningsslitage/dygn. Snarare kanske 4^3=64x mer slitage nu än då. Mer åsknedslag av värre klimat.

Därför dags leda världen igen: ”vakuum-ifiera” transport på magnetkudde-spår, undviker både luft- och rull-motstånd, så ingen el behöver överföras till skyttlarna. För igångsättning finns linjära motorer fast i spåret främst nära stationerna, och den elenergin återfås vid insaktning vid målet.
Hundra ggr snålare än tåg, eftersom ingen energi försvinner till buller eller partiklar, då heller inga slitna hjul/räl som går sönder.
Tex i kanal-tunneln värms rälsen av rull-friktionen till 54°.

Tåg-tråd 1203: Pris=elkabel, 2xSolVtn-el, Tpris/20, nå by
1109:   Snösäker, så ej usla HHT. TmpBuss. NDJUR.
Se vidare Start- och tex El-menyn.

Bloggord : forskning, koldioxid, klimat, miljö, politik, samhälle, höghastighetståg, snabbtåg, tåg

Annonser
Det här inlägget postades i Bygge och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Varmhav=Tsunami, Ringhals härdsmälter

  1. Ping: Skydda oss från utrikesminister Carl Bildt – Återinför Stopparagrafen – NU! | Nemokrati

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s