Klimat-Snack=Silver, Göra=Guld

Mårald ger bra litteraturlista, och lovordar att alla partier pratar miljö: ”Även dagens regering betonar betydelsen av miljösmarta innovationer och marknadslösningar för att satsa nationen ur hotande klimatförändring”.
-Jag vill invända att det är mer Snack än Göra: Regeringen har tvärtom prompsat igenom ”Förbifart” helt ignorerande klara nej från de mest centrala remiss-instanserna Naturvårdsverket (som artikeln berömmer) och för trafik SIKA (som istället förordar spårtaxi).
Praktiskt gör man alltså tvärtom mot de vackra orden.

Av Pakistans svämskador 2010 faller 1% på Sverige, motsv. 11 Förbifarter. Betala detta årliga belopp för ett enda år (återkom redan 2011), innan ni bygger ny CO2-producent, som bygger på årliga skadan ytterligare.

Tinande metanis i Nordsjö-branter har gett mega-TSUNAMIs förr, snart blir farlig temperatur och därmed upprepning oundviklig, se nederst.

Bil öka regn +asfaltyta =sväm +250%

Sväm-skadorna växer pga fyra samverkande faktorer, som förstärker varandra till en total ökning med faktor 3.5 till 2099 (+250%), se nedan, anger också en lösning.
Redan 2011 gav augusti upp till 3ggr mer regn(studio1) än tidigare normala. Se sväm, Jämtlnd50, skit i Köpenhamnsvtn, 5 döda Belgien. Bilen är huvudorsak till 3 översvämnings-mekanismer:
1) Nederbörd ökat 10% pga Global Warming. Öka nu-2099 +20% till.
Bromsas inte GW nu, så skenar sedan klimatet, inget hjälper.

2) Andelen skyfalls-skurar ökat. Fortsätter till 2099 +30%
Häftigheten = GW-påföljd (i vetandets värld kallat tama ”kortvarigt regn”)

3) Hårdytor ökat 40%, tex bilväg/P-plats, fyller dagvatten-ledningarna.
Väg av typ viadukt/tunnel(förbifart), är som att be om problem.
Pump dyr, begränsad, drar el(öka GW), elstopp(av åska/sväm oftare).

Magleva löser bil-problemen ovan, liksom vatten-bortfrakt och ett till:
4) Stadsplaner allt tätare, uppstår pga bils långsamhet. Snabb Magleva möjliggör långpendling, bo istället längs banorna, utsträckt stad.
Kan nybilda by isolerat ute i skogen: Banan ersätter billigt alla dyra förbindelser med omvärlden: väg, bredband, el, VA, gratis fjärrvärme.

Överslag av läget 2099: multiplicera ihop faktorerna i 1-4 ovan:
1.2 * 1.3 (=total GW-effekt= 1.56)
* 1.4 (gav 1900talet,o ges till 2099 med fortsatt ”förbifarts”-politik)
* 1.6 (ty stadsplansproblem t.om. ”värre än GW”/vet.värld)
= 3.5 ggr större svämskador än idag. Siffran betyder ökning med 250%,
men långt innan dess har oacceptabla tak-nivåer passerats i dödstal,
skador på infrastruktur osv.
Överslaget visar hur farligt 4 effekter kombineras, förstärker varandra.
Då hjälper inte putsning på bara en av 4 faktorer, man måste
klara alla. Magleva är ensam om det, framför allt att lösa GW.

CO2-utsläppen slog på nytt rekord 2010. Fortsätter man att inget göra
åt GW, ökar uppvärmningen allt snabbare pga återkopplingar som:
Mindre bortreflekterande isytor i polar/bergsområden, mindre
CO2-bindande fotosyntes i hav (CO2surt dödar plankton), dito på
land (torka, tex Amazonas blir trol. savann=radikalt mindre skog),
smältande permafrost som avger metan (växthuseffekt 23*CO2).

All erfarenhet av vädermönster och simuleringar säger att förändringarna ofta blir radikala och irreversibla, tex av Amazonas. Något stopp i GW syns inte, rekord-utsläppet av CO2 tex 2010, fortsätter skada i uppåt 1000 år, i atmosfär och hav.
Befolkningen då kan komma att hett och förtvivlat förbanna den arroganta generation som av egoism, lathet, dumhet orsakade dem fasansfullt mördande klimat, som inte lindrades trots kollapsad befolkning, som hankade sig fram helt CO2-fritt i påtvingat järnåldersliv.

Och allt detta bara för att man inte i tid prövade Magleva, utklassande bil
både för resande, bredvidboende, ekonomi, miljö.

Bota torrt Sverige, och svämmat

Torkan i SÖ Sverige blir allt värre enl. SMHI. Grundvattentillflödet minskar i Skåne-Sthlm med upp till 25% tex i Kalmar län, till 2070, se artikelgrafik.
Visserligen ökar regnen, men avdunstningen ökar pga värmen än mer. Problemet är redan idag så kännbart att KTH/SGU i höst gör en vattenbristkarta, som dock förvärras snabbt pga den globala uppvärmningen, se ”Torkan i SÖ”. Förutom -25% årsvatten, så förvärras resterande vattnets fördelning under året:

Våldsamma variationer -är en extra fara i sig, som blir allt värre, och kort års-medel-statistik missar:
Skåne har redan fått miljard i års-skördeskada, vid 2 tillfällen på 00talet:
Katastrofåren var snustorra första sommarhalvan, så grödan grodde inte.
Andra halvan fylldes istället med skyfall, som gjorde åkrarna till sjöar, helt
omöjliga att köra på, man kunde inte ens skörda enda produkten man fick: halm. – Men nederbörden totalt över året blev alldeles lagom 😉

Sväm ökar eftersom fjällen får mer avrinning (nederbörd-avdunstning) med upp till 500mm/år [Sweclim]! Detta+farliga variationer ger kostnader för sväm och för att motverka dammbrott.

Bevattning ur lokala sjöar förbjöds vid Skånetorkan, för nivån blev för låg. Vi behöver därför en effektiv transport från sväm- områden till torka, så löses problemen i båda ändar.
Magleva löser för det första huvudproblemet: klimathotet, genom att utföra CO2-fri transport av varor/folk. Men på samma banor, kan dess tankskyttlar dessutom frakta vatten, avlopp etc, effektivare t.om än en pipeline, så ger vatten, el mm utan de dyra grova ledningarna från en by ända till en stads VA-nät. Kan få dalälvsflöde till vartsomhelst i bannätet vid torka/skogsbrand/smitta etc. Uppskatta kostnader: Byggs inte Magleva, blir Skåne-skadan på 1Gkr snart årlig. Skördskador i hela SO-Sverige: 5Gkr. Plus lika i svämskador, tot 10Gkr/år, täcker 1/4 av ett riksbanenät, vars folk/gods-frakt i sig redan betalar banan på 1 månad.

Kalk + försurningsfri frakt för 1%

Magleva kan föra ut kalk i sjöar mot tidigare sura utsläpp, och ger transport som helt undviker ytterligare utsläpp. Båda tjänster till 1% av tidigare kostnad.

Kalkningen började 1977, kostat 4.4Gkr, är även nettovinst, ty gett dubbla i skatteintäkter på fiskeutr./mat/logi för fisketurism, dvs 8.8Gkr, för 40% kalkning mot behovet. Om man kalkade 100% av behövande sjöar, skulle man alltså få inkomst 22Gkr.

Magleva kan automatiskt frakta ut kalken till de flesta sjöar som behöver, till <<1% av dagens helikopter-kostnad, så ger vinst 22Gkr, 5-falt den idag.

Kalkning behövs fortfarande, för att motverka försurning, orsakad av
1) Förbränningsmotorer: Alla ger NOX, +H20 ge Salpetersyra i regn.
2) Fartyg, som dessutom har svavel i bränslet, ger svavelsyra.

Magleva är 100* snålare än bilar (1 ovan) och 20* fartyg, per ton-km gods,
så konkurrerar ut och eliminerar det mesta av dessa försurningskällor.

Magleva har "tankplatser” i sjöar den passerar, för att fylla/tömma tankskyttlar för bevattning vid torka/brand, dränera vid sväm, pumpa (=köra) vtn upp/ner för att göra dagel av nattel, osv. Att lossa kalkvatten vore en enkel extra tillämpning, liksom övriga helautomatisk, utan mänsklig arbetsinsats. Kan sprida små mängder tex jämnt i tid/rum.

Oljans klimatpris:20x det på pump

Våra CO2-utsläpp har gjort atmosfärens värme-flöde obalanserat: atmosfären fångar in mer energi än den strålar ut mot rymden. Överskottet, nettot, är 1.6 Watt per m2 i snitt över hela planetytan runt om.
Det motsvarar en 40-wattslampa per 25m2, för varje 5x5m-kvadrat, över land som hav, som är tänd dygnet runt, slocknar inte på 1000 år.

Vi vet hur varmt ett 5x5m-rum kan bli av en 40-lampa, på sommaren när väggarna inte kyler. Samma här, alla rum runtom har ju 40lampa också. Skillnaden är takhöjden på 10km, därför har temperaturen ”bara” hunnit stiga en grad än, i snitt.

Att markluften nu är varmare, gör att den också stiger snabbare, ger allt kraftigare cirkulation i atmosfären, så vindarna kan dubblas på 100 år
Istäcke och glaciärer har hittills med sin smältning maskerat uppvärmningen, en hjälp vi snart ska erfara ersätts med nya mörka ytor som tvärtom ökar uppvärmningen.
Havsytorna får då ännu snabbare temp-uppgång =orkanproduktion: Pga Irene tvångsevakueras för 1:a gången NY-bor, 370k pers, M+ NewJersey. Några som bott 70 år vägrar: ”aldrig behövts förr, så överdrivet”. Insikten om snabb uppvärmning är i USA som bekant på lågvatten-nivå. Enbart Irene kostade i Karibien 6Gkr, US 75Gkr/65M pers, ca kkr/pers. CO2n aktiv 1000år.
LEE-storm gav SO-USA 5dm Skyfall, 40.000 strömlösa. Katia,3e i veckan.
Tyfon Talas Japan:42döda +50sakn,mest på 7år. Svämflod/skred tagit hus/väg.
Irene-rester gett Tyskland 100mm, Värmland/Dalsland 70mm, vägar avskurna, full Höljesdamm måst avtappas 390m3/s (normalt 60), så Klarälven kommer markant stiga. Båt på grund, staket av höghus, träd.

Fossilbränslenas verkliga pris är deras klimatskador – kostar 20 ggr pumpens debitering. Tänk på det du landstingspolitiker, som 1/9 höjde SL-kortet för du tycker kollektivtrafiken ”inte betalar för sig”: den drar per person bråkdelen så mkt bränsle=klimatskada som bil. Det skulle göra SL lönsamt pga klimateffekten, t.om med 0-taxa. Det är bil som inte betalar för sig, skulle för det erlägga 20-falt bensinpris. Eller för rätt proportion mellan bil/buss sänk SL-kortet till 1/20-del! Det skulle spegla alternativens klimatskada.

Och sluta flyga: Du dödar personligen den korall du ser.

Med höjd CO2-halt nu, blir det bara en tidsfråga innan havsvärmen obönhörligen nått ner att tina metanis som fixerar bottenbranter i Nordsjön -ger ras=tsunami som då dödar miljon svenskar. Men det är närmsta årens utsläpp som avgör, undertecknar deras dödsdom.

Blogg: brand, torka, översvämning, koldioxid, klimat, väder, miljö, samhälle,

Det här inlägget postades i Klimat, Sväm, torka, vatten och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s