Bättre Maglev på ön -och dit!

TågOljGas Äldre    MerTrådar:  Bio  Klimat  Vatten  Olja1.    Bygg Maglev,ej väg: Förbifart3

Teneriffas tvära backar klarar maglev bra, tex Transrapids. Men bättre:
Ny maglev i mini-format, som blir mkt billig: Banpris 1/6 mot Transrapid.
Bana i vakuumrör ge drift- och energikostnad på bara 1% av vanligt tåg.
Försumbart luftmotstånd gör den flygsnabb utan energistraff, hög kapacitet.
Är spårtaxi: inga mellanstopp utom mål-byn du ensam väljer. Ingen tidtabell.

Allt ovan ger utmärkt lokaltransport, som är flygsnabb, billig och ren.

Men varför då åka dit med smutsigt, dyrt flyg? Maglev-banans rör har
bara 1.5m diameter, kan billigt gjutas in, ankras ner 50m under havsytan
som flyt-tunnel, det är bara tre 10-mils-etapper via 2 öar till Marocko.

EU-Marocko-bana ger boost till Afrika & Teneriffa, res för 1% mot flyg.
Energisnålare än en pipeline, kan frakta vatten till allt värre torka.
Allt betalas av 1års insparat flygbränsle, hejdar flyg och klimathot.

Stål spricker, inte magnetkudde

15/10 Hjulsprickor åter funna, rätt att då prioritera säkerhet över trafik, men bäst hade varit att köra på magnetkudde som aldrig spricker/bullrar, då hade man inte behövt ställa in 20 tåg fre, 5 lör. Sön 1+trångt på många.

1/10 SJtåg spårade ur före gränsen på rutt Oslo-Sthlm, 1:a vagn la sig på sidan, andra hoppade också av. Orsak: Hjul sprack och lossnade.

Stålhjul som våldsamt slår mot stålrälsen, inte bara slamrar och sliter på hjul/räls till farligt damm. Förr eller senare utmattas också metallen till plötslig kollaps som kan massdöda.

Maglevbanans magnetkudde däremot, spricker inte och är:
Elastisk så rörelsen fjädras till att bli omärklig.
Vidhäftande så skyttel inte kan lämna spåret, kan köra upponer om så vore.
Magnetskidorna bär längs hela sin längd, samma som skytteln, som därför kan vara klen/ultralätt. Varje järnvägsvagn däremot, är tvärtom en tung bro mellan framaxel och bakaxel. Bron kostar extra metall/vikt och samlar all tyngd till bara en axel i vardera vagnänden, punktkoncentrerad tortyr mot räls/hjul/öra.

Intercitytåget tar 6:20 för Oslo-Sthlm, medan Magleva kan köra
de 44 milen på 44min (vid 600kph). Obs att du:
Åker helt ljudlöst, bra för egna/andras öron. Inga slitagepartiklar görs.
Åker när du vill, ingen tidtabell att passa, stoppa i din by på 2 hus.
Disponera en skyttel själv, som en taxibil. Ej stadsstopp pga medresenär.
Kan ta med egen liten elbil, för lokal körning före/efter banresa.

Bana kan dessutom dränera Värmland/Vänern vid översvämningar, som annars kostar 6Gkr. Men störst inkomst är från snåla elåtgången, bara 1% av vanligt tågs. Ingen kostnad för förare/slitage. Spar alltså in nära allt av transportsektorns driftkostnader idag, 180Gkr/år. Plus säg 70Gkr för kärnspillvärme. Ger 250 Gkr/år som betalar 500 mil banbygge/år.

Tub utesluter olyckor av hinder/obehörig/misstag
Genom att magleva rusar fram inuti ett rör (över/under annan trafik), så kan inte tågolyckor inträffa som de i Ukraina: Buss mot rött, minst 40 döda. Eller Skåne: 1 död på station. Java-tågkrockar hade dator-avstyrts i 2 orter, 44 döda av mänskliga faktorn. Magleva helt datorstyrd. Det är vår plikt att skapa säker elsnål snabbmaglev, visa bättre alternativ för Asiens exploderande behov. Indien ska bygga 30 stora flygplatser närmsta 2 åren, hemskt. Har redan 55 flyg/dag Delhi-Bombay. Magleva är både snabbare, och man kan överallt beställa direktresa till varje liten by längs banan, och hindrar klimat-utveckling som spolar/blåser bort byn.

Sluta köp 1000 bullermord/år

Bullret vi köper via bränsle/el-energin, dödar dubbelt mot trafikolyckorna. Sker via sämre sömn, högre blodtryck, stress(se husvärde). Gör skillnad ty hjärtkärlsjukdomar orsakar redan varannan död.
”Tyst” asfalt var därför bra försök eftersom så viktigt, men tystar bara marginellt, är mer dyr än tyst.

Tur då att Magleva är helt ljudlös! Och det beror på att ingen energi alls slösas på att generera ljud, så driften drar bara 1% mot tåg, det användningen spar betalar 500 mil banbygge/år (sist i hot).
Bana betalas redan av husvärdeökning, men räddade liv är viktigast, är många ggr fler än dramatiska dödsfall som exponeras, tex nedan.

Maglev el-utjämnar, stoppar ocker

Norge skinnade Sverige med ocker-elpris på 14:58kr medan Oslo slösade för 40-160öre 091217. Om nätet fungerat hade vi betalt 2.80. Svenska industrier fick stängas, till stora samhällskostnader. EU bör utreda om Statnett bröt mot EU-lag.

Magleva skulle dels spara motsv. 3 kärnkraftverk, så stävja nationalism pga brist. Dels försvåra sånt feltänk genom att tillföra oberoende extra utjämnande kapacitet motsv. många kärnverk, till global nytta, genom att klimatsämsta kolverken kan stängas. Se försörja.

Äntligen givare av (stamp)kämp-hjälp

Nigeria-oljans (1/2 ner i  Olja1)  bekämpare Basset, biskop Kräutler för Amazonas/inca, och organisationer i Nepal resp. Israel, fick Uexkulls Right Livelihood-pris 2010 (ur exklusiv frimärkssamling).

Slipp elfel, snö, buller, partiklar

30/9  T-banans gröna linje(alvik-oden), och blå(västrask-kungsa), stog stilla kl 04-11, med 100.ooo-tals drabbade resenärer.

Men nu får man ju förstå, att el-leverans-problemen blir stora, när strömstyrkan är stor. Och Tbanan måste ju ha mycket ström, för att kunna producera allt buller. -Vasa? Vill du inte ha buller? Ja, men för att ur rälsen slipa upp partiklar nog att tapetsera dina lungor invändigt, det kräver mycket ström – Vasa? Vill du inte ha partiklar heller?? Men varför i hela världen då lägga 10 Gkr/mil på Tbana, när Magleva kostar 20-delen? Den är helt ljudlös/partikelfri, drar därför bara 1% av elen, så har egen el, kan istället försörja samhällsfunktioner vid avbrott. Är ny sorts spårtaxi, går direkt du kommer, sitt i fåtölj, eller kör in med liten elbil.

26/9 Elavbrott igen, tåg fast norr om Gävle kl 14-20, tusentals på tio andra X2000-tåg blev 1.5tim sena genom påtvingad omväg över Ånge.
24/9  Luft-ledning Sthlm, revs ner och gav förseningar i många timmar. Vanligt problem, 3:e P-tågskaoset på 3 veckor. El kan också lätt kortslutas med en bit vajer/ståltråd.

Inget av detta skulle däremot hända med en billig mini-Maglev, som är skyddad, utestänger vandalism/olycka/snö. Kostar 1/4 mot Botniaenkelspårets 1.1Gkr/mil, och kan tvärtom försörja helt land vid strömavbrott. Se vidare text nedan, och länkar i stor font, bla Säkerhet.

24/9 Tågkrock med kran i Frövi, snabbrepris/parallell till dödsolyckan nedan.

Krock pga öppen räls, Maglev skyddad

Traktor skär upp tåg, 3 allvarligt skadade”: Vad hade hänt med ett höghastighetståg i full fart? Skulle mycket lättare ha tippat, glidit in i ett mötande dito, tusen döda. Sådan olycka, el. ”Tågsignal kort,2 döda”, är däremot omöjlig med Magleva, genom att banan är inbyggd i tub, som utestänger traktor, djur etc, så kollision inte kan inträffa. Mångfalt bättre i allt: både säkerhet, hastighet, pris, energisnålhet. Ljudlös, slitagefri, når varje by: Tierp tågstopp stryps: Se mer tåg-jämförelser i menyns Säkerhet.

Maglev befriar värld från olja utsläpp buller

Utsläpp i Nordsjöngulf, arktis 7kt och även Östersjön (se nederst i Olja1 !) är bara tidsfråga. Liksom klimatkatastrofer som ryssbränder, Kina/Pakistan-sväm, orkaner.

Denna sajt visar en konkret lösning på allt detta, med ett transportsystem som radikalt minskar luftmotstånd, buller och därmed olje/energi-behov och -kostnad. Det boostar ekonomin motsvarande 1/3 av BNP (sist däri) om det får ersätta ”Förbi-förnuft”-leden.
Detta är viktigare än någon politisk höger/vänsterfråga.

Då kan steg 1 tas, bygga Magleva, inte ”förbifarten”, se del 3. För bara 3% av pengarna fås 10faldig hastighet, ljud/partikel/CO2-fritt.

 

Göm ej gasrör, kör säkra småportioner

Gasledning i SanFrancisco-mark exploderar, ger 300m-lågor, 50-tal hus uppbrända, 7döda, 6 saknas, 50 skadade.
Även Ryssland har ofta explosionsbränder i gas/olje-ledningar. Problemet är att ledningar i mark blir grävda(Iran10), tickande bomber, svåra/omöjliga att inspektera/reparera, även tex gasledningen i Östersjön. När ledningen förr eller senare börjar läcka, kan volymerna bli gigantiska innan upptäckt, så brand och miljöskador blir omfattande.

Magleva däremot, kör bränsle i småportioner på 2 ton per skyttel, som är ofarlig mängd. Förarlösa datorstyrda ”moln” av stort antal skyttlar möter alla mängdbehov, men tex terrorattack kan skada max en skyttel, ofarligt, resten stoppas före bombplatsen.
Transporten sker också under full kontroll, inspekterbart. Man kan regelbundet t.om ta ut skytteln, men sällan då magnetkudde ej slits.

Arktis-nytt flyttat till:      Ny biotråd:Artskydd/WWF

Banan byggs på stolpar så undviker fragmentering av ekosystem:
BioMångfald: Så räddas arter/ekosystem

Bio-info även i Magleva-menyns:  BYGG -Atlant, och HÄLSA -rädda

Blogg: artdöd, biomångfald, biotop, ekologi, klimat, miljö, olja, politik

Teknisk not:   Vakuum-sluss

Enkel passage mellan vakuum-tub och perrong är en sluss, där en
precis ryms. || kan också skulpteras runt
akter/för, så mellanrums-luften kan nedbringas till bråkdels kbm:

     Perrong:          Sluss:      Vakuumrör:
En atm             ___________________________
          >|     0.01 atm
 ———————————————
1) Tag plats  2) skyttel kör in i sluss
                   ___________________________
3) Stäng slussdörr |<>|    
 ———————————————
4) Slussen trång, mellanrumsluft halv kbm, pumpas ut
                   ___________________________
5) Öppna rör-dörr  |< -så skytteln kan köra
 ———————————————
Hur mycket energi drar då pumpandet i steg 4?
Se pumpen som en slät skorsten med en kolv i, som dras upp.

Jämför med minst slösaktiga jetplanet A380:
Åtta passagerare upptar där 5t av startvikten (nedrundat).
Planet måste lyfta de 8 med 5t, hela vägen 10km upp
(+ framåt=luftmotstånd).

För att vara pedagogisk, ge kolven måtten 50 x 100cm
så också atmosfären tynger 5t (1kg/cm2). Halvkubiken som
ska bort motsvarar då 1m kolvlyft. För att tunna ut den
till 100-del får vi lyfta 100x längre, dvs 100m.
Flygplanet gör 100x högre lyft, (+ 1000-tals mer i luftmotstånd).
Planet förbrukar i själva verket 1000-tals ggr Magleva.

Vill man ha ytterligare 100x lägre tryck, lyfter man inte till 10km,
utan har pumpar i serie.
Et3.net är en syster-maglev i Florida, där man uppskattat läckorna,
och inkl. pumpning får total energikonsumtion på 3% av vanligt tåg.
Magleva har en mängd ytterligare förbättringar som sänker ca 10-falt,
men jag rundar för enkelhet av till 1% av tåg.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Bättre Maglev på ön -och dit!

 1. Patrik skriver:

  Hur är det möjligt att ett maglev-tåg bara förbrukar 1% av vad ett vanligt tåg gör? Friktionen på ett tåg är ju luftmotståndet, hjulen rullar så gott som helt utan friktion i förhållande till luftmotståndet! Spelar ju ingen roll för strömförbrukningen om tåget sedan svävar eller rullar. Antar att du syftar på elåtervinning vid inbromsning på maglev tåg? Det gör man redan idag med vanliga tåg i sverige!

  • Magleva skriver:

   Bra fråga. Svar: För MagleVA kör i VAkuum. Kolla i menyn till höger, välj STARTsida, och BYGG TÅG.
   Pga det, får man sen full nytta av kuddens fördelar.

 2. asdf skriver:

  Vet du ens vilka enorma mängder energi det skulle kräva att hålla upp ett så stort vakuum? I så fall kan vi lika gärna återgå till koleldade tåg, det hade varit miljövänligare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s