Teknikbyte WP:meny oordnad,några saknas

Hela metrobloggen byter bloggverktyg till WordPress. Just nu är därför huvudmenyn felsorterad, och några saknas, sorry. Börja därför hellre läsningen i övre menyerna, gärna kategori-vis med ”Start”, och vidare länkväg från dom dokumenten.

Annonser
Publicerat i 1_Start | Lämna en kommentar

Klimateffekt prisdubbla betonghus,0:a trä-h.

Visar här att: Inkl. klimateffekt blir betonghus pris dubblat, trähus gratis. Vår CO2s klimatskada ligger i grunden bakom svällande flyktingflod. Gör i Sverige Förbifartens pris till 160Gkr/år, gynnar Putin, finansierar hans rustning.
Härledning av huspris: 1) Betr.trä, se ”Trähus klimatnytta betala huset” nedan, där länk att trähus på 100m2 väger typ 40t. 2) Betongs täthet ca 4*trä, så lägenhet i betonghus då 160t?, varav 15%=24t cement gett 24t CO2(också nedan), som närmare 24t bensin a 15kr mackpris=360kkr, *20=klimatskada 7Mkr= gott och väl värdet på lägenheten (1a skattning).

Stenbranch klagar:Stålyxa&trähus oschysst

Betong-byggbranchen klagar på kommuners trähusvurm, ”snedvrider marknaden, ger trä oschysst konkurrensfördel. Orättvist, även vi upptar lite CO2” -menar dom, fast efteråt. Dom kunde lika gärna klaga på yx-branchens vurm för stål över sten. Men yxa av deras sten har usel hållbarhet mot av stål. Lika uselt (klimat)hållbara är hus i deras betong(sten+cement): den utlöser självgående klimatkatastrof. Att efteråt återuppta 10% av betongens CO2-synd är hån: Som att bränna ner vår civilisation, sen yvas över att efteråt lyckas släcka tändstickan, så ”inte alls brandfarlig”. Blundern är missad CO2-tajming:

Betongs CO2-upptag menlöst sent och lite

Betongs CO2-återupptag är bara 10% av produktionens utsläpp, och kommer ett sekel för sent när katastrofalt klimatbyte redan gjorts oundvikligt&permanent. Som att först förvägras sårbehandling, och sen efter kallbrand+amputation få ett tiondels plåster.
Betongindustrin torgför att ”betong sakta återbinder upp till 20% av den CO2 som kemiskt frigjorts under cementtillverkningen”.
Men bränslet att upphetta kalksten ger lika mkt CO2, så av totalen blir åter-bindningen bara 10%, se nedan. Vidare sker den efter ett sekel, under vilket den utsläppta CO2n härjar fritt: tinar tundra (=metan-utsläpp) och havsis (=mörk havsyta som infångar solvärme), och många fler återkopplingar som orsakar fortsatta enorma följdskador motsvarande mångfalt högre CO2utsläpp. Det gör 10% patetiskt, som att i efterhand få ett 10dels plåster, långt efter att förvägrad direktbehandling av ett sår sen gett kallbrand+amputation, rent hån. Äldre betongs upptag kompenserar INTE ny cement i nybyggena, pga att de är många fler, obalans i livscykel. Bygg bara i trä, och låt gammal betong betala av sin CO2skuld, bara så minskar byggens CO2-ppm.

Härledning att tillverkning av ett kg cement, ger ½kg CO2 för upphettning, plus ½kg kemiskt ur kalkstenen: Bränslens ”lägre” Värmevärden(MJ/kg) är: Metan50, Bensin/Diesel44, Rentkol32,8, Stenkol21, Trä15.
För kalkstenens upphettning krävs 4MJ, så i renkol: 4/32,8=122g,ge*3,67=0,45kgCO2 idealt, säg ½.
Därvid reduceras kalksten till CaO, avger då: 0,5kgCO2, tot 1 kgCO2.
Senaste radens ½kg kan till en femtedel=1hg, gå tillbaka under byggnads sekel-liv. Men av totalutsläppet på 1kg CO2, blir det bara 10%.
Upptag ökas av krossning, men det arbetet drar mer fossil energi så total-CO2 kan snarare öka. Även el är helt fossil på marginalen, ty behöver exporteras till EU där el är till 60% av kol el gas(3x värre än kol).

    Mer om cement/betong-hus:
Riv ej, höj cementpris 20x

Cement dra 4MJ/kg. 14% i betong, så 0,56MJ/kg
Kalkyl i ”Atlantbana”
Så blir Gotlandskalk onödig

https://twitter.com/Traomobel/status/337823453996519425/photo/1

Trähus 8vån,Sundbybergs strandpark. Cederspån/fjäll vattenavstöter.

Trähus klimatnytta betalar huset!

Trähusets klimatnytta är lika stor som huskostnaden, så trähuset betalar sig själv, är samhällsekonomiskt gratis!
Betongbyggen däremot, är tvärtom tunga klimatbelastare, både betongmassorna tex i Förbifarten, dess planerade nya köpcentra med betonghöghus, och de tillkommande bilarna som folk lockas skaffa pga nya vägytan.

Min härledning: Vikt för enplansvilla av trä är 300-400kg/kvm, så tex 100m2 =40ton trä. Bunden CO2 ca som i bensin, med mackvärde 40oooL*15=600k kr. Klimatskadan är 20* mackvärdet dvs 12 Mkr. Men den klimatskadan av CO2 är beräknad på 1000år, och ett trähus står kanske ”bara” 100år, så insparar då i klimatskada ca 10-del=1Mkr, men ändå spar alltså trähuset en klimatskada ca som huspriset!

Samhälls/global-ekonomiskt vore alltså statsfinansiering av gratis hus sunt! För att undvika överkonsumtion av boyta, begränsa dock till 10% bidrag el. så, betalt via straffskatt på cement. Trähus-världsrekord på 8vån, finns i Sundbyberg. Helt tillräckligt, sluta med betongbyggen.
Sluta riva, inga nya betonghöghus behöver byggas, eftersom energisnål flygsnabb Magleva-pendling låter folk bo billigare längre ut, barnidealt naturnära. Ger t.om energisnålare VA-anslutning än grova huvudrör med pumpning, så mer huskoncentration är passe. Liksom flyget: skadar klimat+hälsa för ½Mkr per passagerare, några träd kan inte ”kompensera”.

Magleva däremot ger CO2-fria resor, byggnadsbeståndet kan gå mot 100% trä. Visserligen förnyat sekelvis, men rivningsvirket kan förkolnas+göda åker/skog. Träbyggen/invånare blir 20ton trä (bo+jobb), dess förkolning+nermyllning spar runt 60tCO2, sekelvis så 0,6tCO2/år o person.
Svensken släpper 11tCO2 inkl. flygresor. Magleva tar bort flygets o andra resor/transporters utsläpp mm, totalt minskas utsläppen 89%, se Globala Hot (pkt 1). Kvar 11% av 11t=1,2tCO2.     Årlig rivning+förkolning av trähus, jordsätter alltså bort hälften av denna återstod!     Se även: Höj cementpris 20x.

Bränslesug röjt 80% av nya Palmolje-farmer

Av palmolja går 90% till livsmedel och kosmetika, bara 10% till biobränsle=biodiesel, men den kapar å andra sidan åt sig 80% av ökningen, så är mest skadliga biobränslet i Europa, genom att nästan ensamt orsaka all regnskogs-avverkning som görs för anläggning av nya palmolje-plantager!

Vart går då drivmedlens energi? Jo till att producera ännu värre buller och partiklar! I båda ändar, produktion och bruk, förpestas bådas lokalmiljö och allas klimat. Energisnåla minitåget Magleva däremot, är utan buller, partiklar, CO2 och andra utsläpp, skulle tvärtom bota klimat+bådas miljö:

Så slipper flyktingar fly

Klimat-Flyktingar: Extremt förtorkade skördar under upp till 7 år i rad, har skapat förtvivlan i bl.a Syrien(50M) och Sahelområdet (20M) söder om Sahara. När folk ställs helt utan försörjning, återstår bara uppror och flykt för de fåtal som kan.
Även EBOLA-utbrottet kom av torkan. Karakteristiskt är också Libanons extremskyfall: för mycket, fel tid. Ironiskt då att SD (och moderater) som är (svagt) emot flyktinginvandring, själva vill öka flyktingtrycket! Detta genom att öka CO2-utsläppen med dyraste motorvägsbygget nånsin: Förbifart Sthlm.
Magleva-bygge istället, skulle spara 95% i bygge,drift,restid. Banor förlängs fort pga lönsamheten, minskar då globala CO2-utsläpp 80% (först/sist i hot), så hejdar klimatförändring och därmed flyktingström.
Energisnålare än pipeline, så kan köra bort svämvatten till tidigare torra områden, räddar skörd(inkomst) i båda ändar, och inkomst av vattnet, ej svämskada.

Förbifart-pris 160G/år, paus 1=BOT

Förbifarten skulle öka bilantal, bränsleåtgång, oljepeng till Putin som han använder till rustning, så kostar oss vart år i militärt nödvändig motrustning hela 36Gkr, plus klimatskada 120Gkr, tot ca 160Gkr. Detta är vansinnig kostnad jfrt med hela pausen till 1maj som nu beräknas kosta bara 0,7G. Stoppad paus skulle redan nu locka till fler bilar och alltså 100ggr större kostnad än paus. Med paus kan man äntligen tänka efter, se att F-stopp skulle direkt ge pengar till buss-utökning som omedelbart tömmer en hel essingeledsfil dvs ökar transportkapaciteten radikalt. Och att bygge av Magleva istället för F skulle gå fortare, och spara över 95% i byggkostnad, restid, drift mm.

Härleder kostnad 160G/år en skärm ner i f8, -som i övrigt beskriver 10mil Magleva-banor för 5Gkr, som ersätter både Förbifart, Sluss, 3T mm som ihop annars kostar hela 130G att bygga.
Stationerna är alla små och utspridda längs banorna, snitt 2 per km (gångavstånd till närmsta <250m), ännu tätare där folk bor/jobbar/har ärende. Åk likt taxikund:förbi alla taxistolpar till den på målet. Slipp mastodont-stationer där ingen bor/har ärende, men som de hittillsvarande otidsenliga långtågen kräver.
Magleva däremot, som är en liten spårtaxi, har en skyttel som är (taxi)bil-lik både i storlek och oberoende, ryms på mkt små stationer, som är många istället. Spridda i rum, men även tid: Får rännil av skyttlar så används kontinuerligt, medan mastodontstationen ger trängsel när tåg inne, men ligger öde och outnyttjad mellan långtågen.

Nyliga:
F8 MaglevKARTA, ej F,Sluss,3T: -95% restid drift bygge
F7 Sväm,brand,trähus,Ryss-sanktion/gåva120G/år

Se lista på Förbifarts-artiklar

Huvudtråd:

Lösning: Bygg Magleva ej Förbifart

Magleva är spårtaxi, i form av billig mini-maglev, som kostar 3% av ”Förbi förnuft”-leden, avlastar Essingeleden, ger 10-faldig hastighet. Är CO2/partikel/ljud-lös. Skulle tysta E4, lägga din villa 2min från city, miljon- öka värdet. Bara det värt 10x banpriset. Spar energi/tid/miljö/hälsa motsv. 35% av BNP (sist i Hot),så ge välstånd. Florida fick välja=mer demokrati?

Demo-bana förlängs KS-Huddinge
Betalar sig på månad

Mer Förbifarts-relaterat (i menyn välj Byggen, Förbifart):

del 3: Partiklar 100x värre än olaglig Hornsgata
del 2: Världsarv, spårväg, självfinansierad bana
del 1: Förbifart felgrundad, riv upp (bränslelös)

Lars Hörnfeldt, fysiker

Blogg: förbifart, koldioxid, klimat, regeringskris, miljö, politik, samhälle, trafik, tåg

Publicerat i Bygge | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Maglev-ej F,Sluss,3T=-95% restid drift bygge

Innehåll: Spårtaxi, ej sluss, avloppstunnel ge banor. Ban-karta

Magleva spårtaxi ersätter 6 dyra tunnelprojekt, spar 95% både i restid, drift- och byggkostnad. Har egenskaperna efterlysta i KTH-krav, saknade i Förbifart, som därför bör rivas upp:
1 Yteffektiv:Lätt,ljud/utsläppsfri=ok lagd på stolpe över gata/hus/natur.
2 Spårtaxi:kör när/var du vill,fri av andra. Kan medta 2hjuling/elbil.
3 Klimatbot ty 100falt lönsam=sprids, ge -80% glob CO2: 1/sist i Hot
4 Kostnad: Bygge ½G/mil. Drar 1% av tågs el, och magnetkudde slits ej.
Pkt 2 tog upp energisnål/körkortsfri lokal transport som cykel: Denna spårtaxi tillåter att eget hjälpfordon medtas, plötsligt fås kollektiv/privat port-till-port-transport som äntligen slår ut marodören bil helt.

Magleva kör genom vakuumrör, därför ultimat bäst i snålhet och fart, tex Sthlm-Eskilstuna 10min, löser bostadsbrist. Teknikutvecklad i 35år. Venture cup som fått se en del av tekniklösningarna, var så imponerade att dom tyckte Magleva borde vara central i samhällsdebatten. Grundiden om vakuumrör finns också i Schweiz, Florida och Kina-grupper, men där utan avgörande Magleva-lösningar. Sluss, avloppstunnel, T och ban-karta nedan.

Förbifarts Putinstöd=111*Jaspåökt

Allian(s) föreslår +1,3Gkr till försvaret fram till 2018(4år). Detta medan man med Förbifart ökar bilar (bilköp/ressätt väljs nu) =oljeimport, och därmed Putins inkomst, motsvarande svenska vapen för 36Gkr *4år=144, dvs 111 ggr Alliansens ”symboliska” 1,3Gkr nu. Se ”36G”-länk 5e rad ner:

Förbifarts pris=160G/år,välj 3 en gång

Förbifart Sthlm skulle orsaka årliga kostnader på ca 160Gkr, så självklart värt att stoppa. Liten 3G-engångskostnad spelar ingen roll mot stor årlig.
Förbifarts drift bränner runt 6Gkr bränsle/år, vilket orsakar:
Mer oljepeng åt Putins rustning, som kostar oss 36Gkr att matcha, +klimatskada på 120Gkr (tx Syrienkrig=av torka Fredrik spär på, sorgfejk) Summa 120+36+6 = 162Gkr

Bara dom effekterna kostar oss alltså 160Gkr varje år, 50 ggr den ynka engångs-skärven på 3Gkr som Trafikverket bölar om i artikeln.

Biljetten ut från den strypsnaran är alltså bara en enda engångs-kostnad på ynka 2% av årliga 1000års-mardröms-helvetet.
Tillkommer tex hälsoskador, slitage, förare. Dessa kostnader och ovan, slipper man med Magleva. Inte bara ersätter förbifart, slår sen igenom i alla transporter, så sparar deras totala kostnader 500Gkr/år i bränsle/slitage/förare. Det är hela sjukvårds- och utbildnings-budgetarna ihop! I dessa enorma sektorer kan vi alltså fördubbla lönerna, eller personalstyrkan! Magleva ger verkligen råd att anställa, skapar jobb här, inte vapen åt Putin!

Så räddas sluss, 11G, gamla stan, restid

Ny teknik skulle rädda 11Gkr, restid, turism, kultur/stads-värden i Slussen+gamla stan:
Allians-slussen förstör oersättliga stads- och kulturvärden. Begår massaker på Gamla stans palats, främsta i Europa. Fullkomnar Hjalmar Mehrs attack, genom ytterligare en gigantisk bilinvestering för att med decennier ytterligare förlänga tortyren mot palatsen med vibrationer och utsläpp.
Magleva däremot går på magnetkuddar, helt utan ljud, vibrationer, utsläpp. Flygsnabb och drar bara 1% av tågs el, så spar resas tid, pris och miljöpåverkan. Gör gamla stan till turistparadis, och lockar med sin teknik (+kör hit) alla turister vi kan hysa. Slussplanens 11G sparas, 5 banor betalas helt redan av insparade avloppstunneln(nedan). Med dom tas folk på minuten direkt mellan Nacka osv och 10 banmils grannskap. Redan efter 1:a banbygget, kommer gamla T-banor/bussar att bara behöva användas kortare sträckor, så får gott om sittplatser/vägyta, slipp trängsel/försening.
Även varor körs automatiskt till den önskade småstationen (av 200), vid önskad tid. Lastade småvagnar kommer då ut, och dras som minitåg av gemensam minieltraktor till affärerna längs den tvärgränd mot banan som den stationen ligger vid. Dvs ytterst kort, ultralätt lokal transport. Dagens dyra långsamma väljer ingen, förutom för skrymmande gods som är både långt och över 1½m brett.

Måste se om sväm-kontroll:
Köra Mälarsväm ger 250G, men 11G-Sluss kastar bort

Här bara: Avloppstunnel på 15km planeras, sprängstart 2018. Tänkt att pumpa avlopp Bromma-Henriksdal och kosta 5Gkr. Med Magleva görs den frakten med mkt mindre elåtgång, med tankskyttlar som liksom all Magleva-trafik kör nära friktionsfritt i vakuumrör. Ur Henriksdal släpps sen ”renat” vatten med medicinrester som hormoner och antibiotika, och NP-gödning till Östersjön=algblom och döda bottnar. Det kan istället Magleva köra till skog/åker-gödning+bevattning, och rädda Östersjön. Eller senare köra till annat reningsverk än Henriksdal! Magleva ger fullständig flexibilitet i stället för tunnelns fixa lyxboende åt råttor, och man kan för dessa 5G få 3 Magleva-banor i nord-syd led mellan norr- och sydförorter, och en ost- västlig, vilket ger minutresa för 4 stadsgenomkorsningar. Som byggordning först 2 röda: Spårtaxi-testbana KTH-SU som diskuterats. Har Danderyds sjh i förlängning, som då via S:tEriks N-förlängning når KS/KI, och S-förlängning når Huddinge sjh. Samlar hela 9 sjukhus(5 stora) inom 1 minuts restid, vilket öppnar för mer specialisering, nya arbets- alternativ, betalar bana 3x i delad materiel, personal, vårdplats: 1x ty smittfri. Tömmer Essingeleden, särskilt efter blå som kör avlopp med orange, som även avlastar slussen, klick=större bild:
MaSthlm5Gb

Förbi-Glob-Sluss-KS flygfort för %

Lila banan Globen-Slussen-KS diskuteras här som exempel. Även den ersätter ensamt mkt av byggena Förbifart +sluss +3T=tot 130Gkr. Dåvarande SIKA ville inte ha Förbifart=motorväg=mer bil, utan spårtaxi som är kollektiv, ändå oberoende som bil. Banan är ultralätt, så billig, spar 99% i byggpris. Prefabricera rörlängder, uppsätt på stolpar över gata/mark på 1år.
        Första bana: Globen — KS, körs på 1 minut! Se film.
Redan denna 7km-bana (pris ½Gkr), skulle slå ut bilar pga tidsvinsten N-S
+åtkomst däremellan + ändarna Globen-stan och KS,
så tar bort det mesta av Slussens trafik, del av Essingeledens.
Ersätter därför dessa 4 planerade projekt (tot 130Gkr mot Magleva ½G):
            Förbifart (60)             (klicka namnen för)
            Slussen (11)             (mer info/argument)
            3 Tbaneanslutningar a 20:KS,Arena,Nacka=60
            Globen-stans transportförstärkning (20?).

Vansinnigt att Allian(s) vill ”Bota” bilsabbat klimat med mer peng på bil. Även svensk elbil(tär elexport) ökar kolkraft pga EUs elbrist. Tung och hög fart=energislöseri via buller+partiklar.
Magleva kör däremot i vakuumrör praktiskt taget friktionsfritt, spar 99% i drift. Än viktigare, helt ljud/partikel-löst, spar hälsa.
Kombinationen Magleva bärande ”elcykel-minibil” (nedan) för sista km-biten i 30kph, ge flygfart totalt, men drar el bara som en elcykel nån km.
Maglevas flygfart lockar bilister att elcykla=folkhälsa, en av 100
samhällsvinster som vardera betalar banan.

Kashmirsväm dränkt 2000 byar

Srinagar med 1,3M inv. är svämmad till 80%. Varken web el mobil funkar.
Indisk syd-del ha enl. SR 2000 byar dränkta, döda trol. >>400=officiella.

Vi har fortfarande inte betalt efter största Pakistan-sväm 2010, där svensk %-del av skadorna är 11 Förbifarter! Gör det ni Allian(s)politiker, innan ni påtvingar fattiga länder än värre skador, via en Förbifart som bränner ytterligare fossilbränsle för 6Gkr/år=vapen åt Putin.
Särskilt som det finns en klimaträddning som ersätter alla era extremt dyra tunnelprojekt, till byggpris/25 och restid/10.

Nyare:F9 Så slipper flyktingar fly, F-pris 160G/år

Förra:F7 Sväm,brand,trähus,Ryss-sanktion/gåva120G/år

Se lista på Förbifarts-artiklar

Huvudtråd:

Lösning: Bygg Magleva ej Förbifart

Magleva är spårtaxi, i form av billig mini-maglev, som kostar 3% av ”Förbi förnuft”-leden, avlastar Essingeleden, ger 10-faldig hastighet. Är CO2/partikel/ljud-lös. Skulle tysta E4, lägga din villa 2min från city, miljon- öka värdet. Bara det värt 10x banpriset. Spar energi/tid/miljö/hälsa motsv. 35% av BNP (sist i Hot),så ge välstånd. Florida fick välja=mer demokrati?

Demo-bana förlängs KS-Huddinge
Betalar sig på månad

Mer Förbifarts-relaterat (i menyn välj Byggen, Förbifart):

del 3: Partiklar 100x värre än olaglig Hornsgata
del 2: Världsarv, spårväg, självfinansierad bana
del 1: Förbifart felgrundad, riv upp (bränslelös)

Lars Hörnfeldt, fysiker

Blogg: förbifart, koldioxid, klimat, metan, miljö, politik, samhälle, trafik, tåg

Publicerat i Bygge | 2 kommentarer

Svärd hugger klimat, låtsas spika förbifart

Förbifart=bränder+36G PutinVapen=6xOlja. MA spar järn/3, Buss-släp, Trähus klimatbetalt

Klimatblodet forsar: Skyfall i Halland, Getinge 150mm/2dar, klass3-varning. Folk/räddningspersonal säger att dom ”aldrig varit med om ngt liknande”. Dessa uttryck för Klimat-symptom hörs numer ständigt: från sky-fallssväm i Halland/Getinge, extrem torka/bränder vid Sala, åskskyfall, 5årig torka i Syrien som gav krig/uppror, drabbat 50M pers.
Allt detta kommer av CO2-nivån nåt decennium tidigare, så skadorna nästa växer markant. I denna uppenbart höga tid för åtgärder, där Magleva skulle kunna snabbt stoppa utsläppen, i det läget gör istället infrastrukturminister Svärd en attack mot det blödande klimatet, och låtsas med ett jippo i Häggvik att en kommande breddning av påfarter skulle ha något med förbifarten att göra. Allt för att låtsas att leden påbörjats, så demokratiskt/vetenskapligt strunt som val+miljöprövning skulle vara onödigt.

Man baxnar i förtvivlan över denna arrogans mot klimatet. Förbifarten skulle låsa fast en växande, hög CO2-produktion, vilket tydligen betong-Allian(s)-partierna vill hellre än klimaträddning som dessutom spar 90-95% restid&kostnad. Men om du inte vill döma mänskligheten till tusen års klimathelvete, har någon omsorg om dina barn, barnbarn,.. så finns parti-alternativ.

Mer eld med Allian(s) förbifart. Bot

Allians+(s) vill ha Förbifart Sthlm, som obönhörligt ökar bilar och fossilutsläpp, och därmed bl.a allt fler och värre bränder som i Sala.
Det finns inte biobränslen åt mer än en bråkdel av ens dagens bilar.
Elbilar kör i praktiken fossilt, ty minskar vår elexport, som inte ens nu är nog för att stoppa EUs alla kol- o gas-kraftverk (”vår” vattenkraft har dunstat från gemensamma Nordsjön, kan sälja elen, men inte envist använda upp hela på gammaldags teknik. När ny bot på allas klimatproblem erbjuds, SKA vi införa den).

Skogsbranden vid Sala är den hittills största i sveriges moderna historia. Salabrandens hus/bil-skador uppskattas till 200Mkr, förstörd skog 500Mkr.
MSB ville kommunerna skulle betala räddningsarbetet. Sent omsider får lokala bekämpare 300Mkr i huvudkudde för lugn sömn mellan passen.

Branden berodde på korkad markberedning som inte tog hänsyn till att nya klimatet ger allt skarpare extremer. Torka gav brand. Nu kategori1-varning också för 35mm skyfall. Kontrasterna blir allt skadligare genom CO2-skapande byggen.

Några menar att den extrema värmen och torkan togs hit från sydost av ett ryskt stabilt högtryck, ”så inte alls av någon klimatförändring”. Såna förväntar sig tydligen att nya klimatet ska komma som moln som bär en skylt med texten ”CO2”. Istället är det naturligtvis i form av i princip naturliga väderhändelser, men gradvis allt intensivare, ihärdigare.
Naturkatastrofer inträffade förr sällsynt, likt dödsfall av rysk roulett. Men varje generations utsläpp är som att tillföra en permanent extra-patron i magasinet, som är kvar i tusen år. För varje generation som tillför sin kula så ökar dödligheten i lotteriet, och mördaren är inte naturen, utan okunniga politiker som fortsätter mata in kulor, som förbifart Sthlm.

Med Magleva stoppas ytterligare CO2-utsläpp. Den kan också bevattna och gödsla skogen, så att torka/bränder förebyggs. Det ökar årlig skogstillväxt 60%=ökad virkessintäkt som redan den är 3ggr större än hela ban-nätet skulle kosta! Se Så fixas EUs N/Pgödning, kör till skogen!

Så skapas starkast sanktion

Sanktioner kan städa ut Putin och hans korruption.
Därför är sanktioner nödvändiga. Dom medför viss kostnad även för EU, men biter mkt hårdare på Putin, och skär ner hans rustningsbudget.
Vidare kostar rysk arbetskraft EUs/6 (se sist), så EU slipper egen upprustning som skulle kostat oss 6 ggr mer. Bäst är att undvika köpa hans olja/gas helt och hållet, göra honom bankrutt.
Det går med Magleva-bygge, se sist!

Putin hotar även svenska liv

Malaysias B777-plan sköts ner, 298 dog. Putin försåg rebellerna både med BUK-robotar, tillhörande radarsystem, order och utbildad rysk personal för handhavandet. Men säkerhetskrav bifogade han inte, eftersom EU-liv inte har något värde för honom, bara egen makt. Rebellerna skröt om nedskjutningen och sina BUK, struntar i plan-nationalitet. Att en Ukraina-pilot som följer passagerarjeten 10km upp, skulle ha förväxlat/misstolkat luftfarkosten med ett markfordon med rebeller?? -det hävdar en fantasifull ledarskribent.   Nej, Putin är direkt ansvarig för milisens mord, tyrannen skjuter över gränsen också.

Svenskt Natomedlemskap är motiverat:   Föraktet för liv, även svenska, har sedan länge visats av hans flyg som signal-spanar med avslagen transponder nära tex Kastrup, så SAS-plan har passerats inom 100m avstånd ifrån krock-katastrof.
År 2017 får Ryska försvaret 25% av statsbudgeten, idag 17,9 (allt +1%). Mot svenska 5%. För upprustningen tackar Putin bl.a sina svenska finansiärer, allian(s)-partierna, genom de utökade oljeinköp och bilpark som deras ”Förbifart Stockholm” kommer att ge upphov till. Se sist nedan.

Ny transport når vallöften, spar tex järn/3

Framsteg nås med ny teknik som är välsmord, inte politikers munläder.
Magleva är överlägsen bil/båt/flyg och vanliga tåg, så när gammal klumpig teknik byts till ultralätta snabba Magleva som inte slits, så minskas järn-åtgången radikalt. Slipper gruv-styggelse.
Slipper också höghus med sin CO2-belastande cement och armeringsjärn. Låter istället städer växa längs Magleva-banorna där avstånd inte märks. Trähus på 8 våningar räcker, ge klimatnytta som husvärdet (nedan).
Maglevabanan själv är liten/ultralätt, trä bär ok. Magnetkudden sliter ej rälsen (men usla HHT slukar, ger damm+olyckor). Bana ger flygsnabb jobb-pendling stad/land, räddar definitivt glesbygden, som Annie öf inte kan. Och gör hitresan 99% billigare för tex turister, så kan i princip 100-faldiga omsättningen, gick 2013 +11% till 539Mkr. Vår verkliga, sällsynta resurs, är alltså ren natur. Vyer förstörda av korttänkt gruvexploatering har turisterna hemma.

Northland ställer in betalningarna. Jag har påvisat katastrofal olönsamhet för gruvorna i (ev) Kallax och Pajala gnm att dom klimatskadar för 14 resp 16x ”vinsten”. Trafikverkets 2Gkr till att bättra Pajalaväg skulle istället räcka till 4 mil bana (1/3 av Svappav.-Pajala), och knyta ihop Kirunajobb med lantboende. Banan skulle förlängas fort av insparade pendlarkostnader nu.

JÄRN-åtgång är försumbar i Magleva: en enda skyttel tar 2t last, men hinner 20 turer då lastbil kör 1, dessutom direkt, lagerlöst =2x till=40x2t=80t, mer än långtradare o förarlöst. Så skyttelmetall används >>40x effektivare. Båt än klumpigare. Så Magleva frigör metall:
Bilar:  140Mt järn åtgår nu/år till att bygga 68M bilar, a 2t i snitt ty äv.lastbilar.
Fartyg 164Mt
Rebar, 500Mt =armeringsjärn,balk/stav för väg/hus(sen trä). Summa järn för BilFartygRebar:
BFRtot 800Mt = 0,8Gt per år! BFR-Varorna tog sin järnmängd från totala järnframställningen:

Järn  2,2Gt 2009 Kvar 1,4Gt går till andra varor, dvs järnbehovet minskar 35% pga Magleva. Järnpriset bör väl minska än mer, pga järn-RESERVER i förlegade fossil-fordon:
Bilar:  2 Gt i 1G bilar(inkl. lastb) a 2t. Per år 68M (30Mt i 2M lastbilar a 16t i årsproduktion)
Fartyg 1 Gt järn i onödiga fartyg
Rebar: ½ Gt i långa järn:armeringsjärn/trådstav. Totalt 3½ Gt järn dvs täcker >2 årsbehov. Räcker i 10år till 20% av dagens behov, dvs gruvdrift -55%. Rymduppskjutning till 10ooodel i pris, ger sen billigare metaller ur asteroidbältet än gruvor.

Trött Bussförare: Släp =halv körtid!

Bussförare blir farligt övertrötta av arbetspass på 10h, eller uppdelat med menlös håltimme emellan. Men buss med släp tar 200 passagerare, så gör samma transportarbete på ett 5-timmarspass!
Även antalet busslinjer kan dubblas med samma förarantal! Detta låter överraskande, men förklaras i länken. En tillämpning är att SL med samma förarkostnad kan tömma två Essingeledsfiler, gör förbifart Sthlm onödig.

Trähus klimatnytta betalar huset!

Trähusets klimatnytta är lika stor som huskostnaden, så trähuset betalar sig själv, är samhällsekonomiskt gratis!
Betongbyggen däremot, är tvärtom tunga klimatbelastare, både betongmassorna tex i Förbifarten, dess planerade nya köpcentra med betonghöghus, och de tillkommande bilarna som folk lockas skaffa pga nya vägytan.

Min härledning: Vikt för enplansvilla av trä är 300-400kg/kvm, så tex 100m2 =40ton trä. Bunden CO2 ca som i bensin, med mackvärde 40oooL*15=600k kr. Klimatskadan är 20* mackvärdet dvs 12 Mkr. Men den klimatskadan av CO2 är beräknad på 1000år, och ett trähus står kanske ”bara” 100år, så insparar då i klimatskada ca 10-del=1Mkr, men ändå spar alltså trähuset en klimatskada ca som huspriset!

Samhälls/global-ekonomiskt vore alltså statsfinansiering av gratis hus sunt! För att undvika överkonsumtion av boyta, begränsa dock till 10% bidrag el. så, betalt via straffskatt på cement. Trähus-världsrekord på 8vån, finns i Sundbyberg. Helt tillräckligt, sluta med betongbyggen.
Sluta riva, inga nya betonghöghus behöver byggas, eftersom energisnål flygsnabb Magleva-pendling låter folk bo billigare längre ut, barnidealt naturnära. Ger t.om energisnålare VA-anslutning än grova huvudrör med pumpning, så mer huskoncentration är passe. Liksom flyget: skadar klimat+hälsa för ½Mkr per passagerare, några träd kan inte ”kompensera”.

Magleva däremot ger CO2-fria resor, byggnadsbeståndet kan gå mot 100% trä. Visserligen förnyat sekelvis, men rivningsvirket kan förkolnas+göda åker/skog. Träbyggen/invånare blir 20ton trä (bo+jobb), dess förkolning+nermyllning spar runt 60tCO2, sekelvis så 0,6tCO2/år o person.
Svensken släpper 11tCO2 inkl. flygresor. Magleva tar bort flygets o andra resor/transporters utsläpp mm, totalt minskas utsläppen 89%, se Globala Hot (pkt 1). Kvar 11% av 11t=1,2tCO2.     Årlig rivning+förkolning av trähus, jordsätter alltså bort hälften av denna återstod!     Se även: Höj cementpris 20x.

Din val-röst kan avväpna Putin

Om klimatarbete kostar, bör ju andra länder bearbetas att ta sin del. Dvs vi bör skicka till Bryssel dom som bäst övertygar andra om klimat-insats, det har knappast tex Hökmark kunskap för, därmed inte heller viljan.
Dessutom är klimatinsatser lönsamma på sikt och Magleva direkt, 100-falt.
Det finns partier som förstår nödvändigheten av ny teknik, och vill stoppa
mammututlägg på gistet fossilberoende (även elbil är på marginal kol/gaseldad):

Förbifart väpnar Putin för 36Gkr/år. Bot

Förbifart Sthlm ger mer bilar=oljeimport=Putinvapen, som kostar oss
36Gkr att balansera med svensk upprustning. Plus klimatskadeökning
120Gkr. Allt per år. Så utöver byggets 60G dvs årligen 6G, kostar leden oss
6x det för vapen, plus 20x till i klimatskada, tot 26 ggr synliga årspriset.

Naturvårdsverket sa nej pga bl.a klimatskadorna. Regering/trafikverk har bara ignorerat dessa enorma skador, och ensidigt propagerat för bygget med bl.a glassiga PR-tidningar.
Det är som att pracka på oss en dyr cigarett-tändar-automat för sängbruk, men hemlighålla/förneka/refusera all information från forskarna, som desperat skriker att sängrökning spolierar hälsa, och bränner upp dig+hus. Självklart ska forskningen ha veto mot politiker, vi ska inte åter till 1600talets inbilska påvar som trodde sig stå över vetenskap=moder natur.

Härledning: Förbifarten kostar brukarna i bränslekostnad 2Gkr/år bara för tunnelkörningen, plus dubbla utanför, tot 6Gkr/år.
[Kalkyl: Var passage är 21km*bränsle 1,8kr/km=38kr*365dar =14kkr/år(8ooo km). Ggr 140k dygnspassager=2Gkr i bränsle/år på leden (tog först det). Men de nya bilarna på leden kör inte bara där, utan kanske 10x mer? Fann sen bättre Lösning:brukarsätt och årsmedel ger svar! Lokalisera en brukartyp som ligger närmast snittet:dom med fler resp. färre turer tar trol. ut varann. Nästan alla förbifarts-brukare kör 1 – max 14 längder på leden/vecka. Mittpkt är rimlig snitt-representant, då 7. Men 5-dars aktiva kör 1-10, mitt 5. För alla välj då snitt 6 längder(3 dar): 6*21*50=600mil på F för 9000kr. Antal nya bilar för att köra upp 2G bränsle, bli då 2G/9k=200k bilar (prut). Dom kör även utanför F ja, men ska ju bli tot 2000mil! Så tot drar dom bränsle 30kkr*200k= 6 Gkr bränsle /år ]

De 6 Gkr för bränsle går till Putin (40% direkt, resten ur marknad =hål=säljutrymme tex till Kina:400G$/30y/38Gm3=340$(2200kr)/k m3, Ukr förr 190). Han producerar vapen för dessa 6Gkr, som pga vårt 6x högre kostnadsläge kostar oss 36Gkr/år att balansera med svenska vapen.
Bränslekostnad 6Gkr x20 ge klimatskada = 120Gkr

Detta redan pga drift av de extra bilarna som förbifarten lurar oss att skaffa.
Förbifart göder alltså Putins militärmakt, genom att lura fler köpa bil.
Leden görs onödig med släpbuss som dubblar kapacitet och busslinjer omedelbart, med samma antal förare!
Sån buss sväljer 200pers som hade varsin bil=egna 3sek-avstånd(60m), delar nu samma, tömmer 12km filsträcka! Dvs Essingeled avlastad, plats för hantverkare etc. Därmed slipper man Förbifarten och dess ökning av: bilar/oljebehov/putinmakt.

Hinner sen gå vidare, bygga Magleva så oljebehovet minskar till 0, även i EU, löser helt problemen med Putin/klimat/ekonomi/pendeltid/bostad/hälsa.

Se lista på Förbifarts-artiklar

Huvudtråd:

Lösning: Bygg Magleva ej Förbifart

Magleva är spårtaxi, i form av billig mini-maglev, som kostar 3% av ”Förbi förnuft”-leden, avlastar Essingeleden, ger 10-faldig hastighet. Är CO2/partikel/ljud-lös. Skulle tysta E4, lägga din villa 2min från city, miljon- öka värdet. Bara det värt 10x banpriset. Spar energi/tid/miljö/hälsa motsv. 35% av BNP (sist i Hot),så ge välstånd. Florida fick välja=mer demokrati?

Demo-bana förlängs KS-Huddinge
Betalar sig på månad

Mer Förbifarts-relaterat (i menyn välj Byggen, Förbifart):

del 3: Partiklar 100x värre än olaglig Hornsgata
del 2: Världsarv, spårväg, självfinansierad bana
del 1: Förbifart felgrundad, riv upp (bränslelös)

Lars Hörnfeldt, fysiker

Blogg: förbifart, koldioxid, klimat, metan, miljö, politik, samhälle, trafik, tåg

Publicerat i Bygge, Ekonomi | Lämna en kommentar

Vulkanhetta driver kolturbin kolfritt

Få kyld vulkan, + kolfri drift(klicka) av EUs kolkraftverk.

Maglevfart:10*bättre, byggpris:40, drift:100

Stambana kostar 20G/mil *70mil=140G(+-30) mellan 3 största städerna Sth-Jk-Gbg/Mlmö, enl. trafikverket. Fart 250-320 så Sth-Gbg knappt 2h.
Snabbtåg har stora problem med Buller: Ger turbulens högre upp, krävs mkt högre skärm. Även mer lågfrekvent, går gnm vägg lättare, överskrider inomhusgränsen.

Magleva däremot kör gnm vakuumrör, så helt ljudlös, och försumbart luftmotstånd. Betyder också att elåtgången bara är 1% av vanligt tåg.
Slitage 0 på bl.a rälsen pga magnetkudde (medan snabbtågs hjul sliter enormt). Förare 0.
Ersätter även flesta vägtransporter, bara där sparas i bränsle/slitage/förare i snitt 6Gkr per mil bana och år! Banan byggs för ½Gkr/mil pga miniformatet, så betald på månad. Kapacitet däremot enorm pga fart: Tex vid mach1 tar 1 bana 10M pers var dag, så finns plats för fler vinststärkande extrafrakter, tex i (klicka):
MariSth
Mastodont-tåg är lika passe som rälsprincipen från 1830-talet. Stannar tex bara i storstäder. Magleva är en SpårTaxi: kör likt bil när/var du vill, direkt till ditt by-val utan mellanstopp.

Länkar och Basinfo:
Magleva botar klimatet och är extremt lönsam, se först/sist i Hot.
Kan även skapa/leda/lagra el. Överför 10GW/bana, även i hav.

Tex Tysklands sol/vindkraft behöver 50GW reglereffekt, reserv, lagring.
Det fås ur Sverige+Norge, sist i: Mälarbana, Pumpkraftverk, 50GW
Magleva-skyttlar som ta/ge vatten hindrar sväm, men ge även i ”bieffekt” mer el än turbin.

ÅrMån: Tåg-trådar:
1308: SL 0taxa,bussläp,Förbi,Butik,Visby-El
1303:
Bo-kvalite SpårTaxi Krockfri
1207: Tsunami mot Ringhals, Gotland, Lobby, Essinge-buss
1203: Pris=elkabel, 2xSolVtn-el, Tpris/20, nå by
1109: Snösäker, så ej usla HHT. TmpBuss. NDJUR.
Se vidare Start- och tex El-menyn.

Lars Hörnfeldt, fysiker.
Bilkritisk av insikt: Uppväxt m vägbyggen, kört bil fr 6, 20t bandtraktor 8, soloflög 15, biltävlat. Mekanik+meteorologi inväxt i barnhjärna utm. grund för universitet&forskar-utbildningen, för bl.a Bert Bolin som uppmuntrat detta ideella 20-årsarbete.

Bloggord : forskning, koldioxid, klimat, miljö, buss, maglev, höghastighetståg, snabbtåg, tåg

Publicerat i Bygge | Lämna en kommentar

Kör plast,medicin,N,P till skog =Ok

Vattenfrakt i Maglev:snål, kör folk/gods, sväm>torka, ”renat”>skog, kemrent fjällvtn>dryck.

6,4Mt plastskp/år når haven. Stor bit tuggas upp av stort djur som dödas, ruttnar, friger bitar av ”mordvapnet” som därmed fortsätter sitt dödande värv som en växande arme, som i varje cykel uppdelas till fler små (ej mindre farliga). NSF-studie visar nu att också tandkräm, sminktvätt, raklödder etc allt oftare har plast tillsatt, redan i mikroformat! Undvik därför produkter utan innehållsförteckning, el. om där ingår tex polyeten, polypropylen, polyvinylklorid!
En fleecetröja avger vid varje tvätt 1900 plastfragment av PET. De bryts till fler/mindre, passerar rätt igenom avloppsreningsverken, ut i sjö/hav, svagt uppflyt, överallt tolkas de som mat så äts upp av djurplankton, där de fastnar i tarmkanalen. Redan hittas i Finska viken märkbart med plankton med plast i tarmen, trots att fleece inte fanns nånstans före 1979. Om några år kommer därför plasthalten öka, fylla tarmarna så dessa plankton svälter ihjäl(plast åter fri), och hela näringskedjan bryts.

Mikroplastpartiklarna kan bl.a innehålla hormonsaboterande ämnet bisfenol-A, och spetsar dessutom sin enorma sammantagna yta med andra gifter, påsamlade efterhand. Hela denna cocktail-förpackning fungerar sedan som trojansk häst mot allt marint liv, genom att partikeln i vatten tolkas som ett växtplankton, dvs mat. Först för zoo-plankton, som sen i sin tur äts av allt högre djur. Som exempel nämner NSF att plast finns i magen på: 98% av Nordsjö-stormfågel, 70 av sköldpaddor, dödsorsak för majoritet av Dubai-kamelerna. Vi havsdumpar sopvikt=3x fiskfångst. Gladpackyta/år=skulle täcka Sv+Norge. Småfisk i N.Pacific äter 1G påsar.
Till slut når plastpartiklarna med sina påsamlade gifter ända in i vår egen matfisk, där gifterna anrikas. Vi får alltså själva äta upp alla våra misstag, som bildäck, plastskräp, gifter.

Avloppsrening är huvud-problem och -källa till partiklarna. Reningsverken infångar varken mikropartiklar, medicinrester, all kväve(N), el. fosfor(P).
Magleva löser alla dessa problem! Kan köra (dagvatten +) ”renade” vattnet energisnålare =billigare än i pipeline. Därmed kan reningsverken byggas utan NP-rening, till en bråkdel av dagens kostnad. Verkets utgående ”renade” vatten, som nu släpps i å/sjö (där det skadar), körs istället till dit det tvärtom behövs och gör nytta: till torr/mager skogsmark där NPgödning och vatten i bästa fall vardera kan ge 30% högre skogstillväxt! Plastpartiklar bryts ner (PET sakta) på land (ej sjö) av UV-ljus, och aggressivare syreberoende processer otillgängliga i hav. Om nerbäddas i humuslagret, kan dom återlyftas av rotvältor, eller tryggt ligga kvar till seklets storstädning i skogsbrand (svårt i hav;). Annars kvar i mest vidsträckta, djupa, långsamma, renfiltrerande filtret tänkbara, av jord/sand/grus. Hela denna process sker i mark, dvs en miljö som utgörs av oftast osmältbara mikropartiklar, som då livsformerna lärt sig ignorera, som daggmask (passerar igenom tarm), rottrådar, hyfer. I vattenmiljön däremot, där är partiklar vanligen en form av mat, så tarmarna på plankton förutsätter att partikeln är smältbar, släpper inte igenom för ny mat, utan svälter ihjäl.

Medicinresternas nedbrytning gynnas även den på motsvarande sätt, med tillgång till både längre tid och mer aggressiva syret och syreberoende organismerna. Mer om bl.a medicin i
1208 Så läggs gödning i skog, ej hav

Så botas 20årslägst grundvatten

Grundvattnet har nu lägsta nivån på 20år i Götaland+Uppland. Orsak:Våran uppvärmning (via tidig vårflod, het sommar).
Magleva både kapar CO2, och ger automatisk tank-skytteltrafik, uppsatt med PC-klick, så sedan vtn körs från översvämningsplågade områden i norr, till skördhotade tork-områden i syd. Botar sväm, skördskador, torka, grundvtn. Försumbar elåtgång, tvärtom ges mer skåne-el vid insaktning, än inmatad lapplands-el vid start: elfrakt som kraftledning, vattenkraft ur höjdskillnad utan turbins fiskhack&9%förlust.

CO2-fri frakt:Klimat&Torka-bot

Vatten-fördelningen blir allt ojämnare i tid och rum. I filmen ”Home” (Kunskapskanal äv. 17e okt 20, 19e23), global resa med flygbilder 2011, uppger Yann Arthus-Bertrand en beräkning att Himalaya-glaciärer smält 2035. Då följer torka längs de 7 floder som rinner upp där.
USAs odlingsvatten tas redan till 30% från akviferer. Saudiarabien än värre, hade 2010 bara 42% kvar av 1985 års förråd, så slut 2028. Dessa 2 ihop med Kina, Indien, Nordafrika, förbrukar tot 160Gt per år av fossilt vatten, som ej återbildas. (ca 3G människor= 50t per pers).
Lösning: Ny billig mini-maglev fraktar folk/gods CO2-fritt för 1% av tågs el, även vatten snålare än en pipeline gör. Enbart Sveriges regnökning är 60Gt, kan tillvaratas, ge värde=dagens BNP!

Grästak:mota sväm/hetta/kyla/avgas

Skyfalls skador förvärras våldsamt av våra gigantiska hårdgjorda ytor.
Förslag: Lägg några cm jord+gräs på garagens plåt-tak. Fördelar:
1) Skyfall bromsas:nu överbelastas dagvtn-ledningar, galler proppas.
2) Tak-magasinerat vatten dunstar sen i solgass, svalkar många grader.
3) Naken plåt: ger ugn åt bil, jfrt med eternit/jord,
4) -och frys i vintergryning, kräver mer motorvärmar-el.
5) Äng/alvar-vegetation kan ha höjd, filtrera luftföroreningar.
6) Tyng tak mot allt värre tromber:tog tak, bänk i Rolambshovsparken.

[Kalkyl: Garagelängas tak är per radhus runt 2,7 x 5,5 = 15m2
Tex 1mm regn på taket, ha volym: 0,01dm * 1500 dm2 = 15dm3, vikt 15kg.
Radhustomt ha typiskt luftvolym: 6m x 33m x 3m= 600m3, vikt 600kg luft dvs 40 ggr vattnet.
Då vattnet dunstar (en H2O-molekyl knuffas ut fr. vtnyta), tas dock mkt värme upp från tak, som kyls (knuffande H2O efteråt närapå still=kall): Då 1g vatten värms+förångas, åtgår: ca370+2260=2630 Joule, mycket! Tas från 40g luft, men lämnar bara ca 1 Joule per g och grads kylning. Kyler då hela 65 grader! (40*65=2600J åt vattnet). I praktiken sprids kylan beroende på vind, tex tiofaldig volym får njuta 6gradig tempnedgång, av kyld luft som ”rinner ner” från taket, och fyller större grannskap.]

Även värme tar syre ur å. Tork-fix

Tiotusentals döda mörtar och abborrar har flutit upp i Hörbyån. Foto: Håkan Bergknut/Ringsjöns vattenvård
Tiotusentals döda mörtar och abborrar har flutit upp i Hörbyån. Foto: Håkan Bergknut/Ringsjöns vattenvård

Hörby-åns enorma fiskdöd beror förutom torka på att det är varmare än normalt(missat i media), så vattnets syreupptagningsförmåga och syrehalt har minskat också därför. Dessutom ökar värmen syrebehovet, från fisks metabolism och föruttningsbakteriers konkurrens om syre.
[Se luften gå ur vattnet: Ställ ett glas kallvatten på nattduksbordet. På morron har ljumma glaset bubblor på glasinsidan, bla syre (ovan) som avgått ur vattnet, men även andra luftgaser. Samma uppförande får vi snart erfara för CO2, mkt viktigt:]
Våra CO2-utsläpp har hittills till hälften tagits upp av kalla haven, genom att havens tempuppgång går sakta pga all is som först måste smältas i rasande takt. När shelf-isar nu snabbt håller på att försvinna, då kommer tempkurvan för hav/luft att plötsligt peka uppåt mycket brantare.
Varmare ytvattnet kommer då (likt glaset), ej kunna rymma samma mängd CO2, så havens CO2-upptag förbyts i sin motsats, dvs avgång så dramatiskt ökad CO2-halt i luften=växthuseffekt, global uppvärmning.
Tork-katastrofer i bl.a Skåne blir då allt vanligare, med Gkr-förlust i skörd, +fiskdöd. Plus samtidigt svämkatastrofer i fjällen.
Magleva stoppar ytterligare CO2-utsläpp, och kör fjällens sväm-vatten till bl.a Skåne-bevattning, räddar bägge områdenas skördar+fisk, se:

Tidigare poster om Vatten-frakt:

1304 AC:bensin i hår, Invalla stad, Arktis CH4, Sväm>torka:kyler

1208 Så läggs gödning i skog, ej hav

1205 Kör Sluss/sväm-vtn⇒torka=mat 250G myggstopp
        Tema Vattenfrakt. Innehåll (klicka ner): Bättre än sluss:säkra stan+250Gkr+kranvatten
        Bota Skånetorka/sväm: Nebraska Emån Niger. Ger dryck, avlopp.     Göd skog,ej hav.
        Styr mängden mygg, fästing, råtta, krabbparasit.     Rio, avtryck.

1111 SLUSS, VATTEN-Export = BNP, bota Ö-sjön

1007 Botar ejder, gött hav, ogödd skog VA:10M/km

0908 Kör folk+vatten, pris Bolmentunneln/10

0905 Mobil älv: Kör skyfall till torka, ge elkraft

0902 Frakta översvämning till brandhotad skog/Aus

Blogg: vattenkraft, koldioxid, klimat, vattenrening, miljö, översvämning, torka, snabbtåg

Publicerat i Hälsa, Sväm, torka, vatten | Lämna en kommentar

Kallaks malmfrakt klimatskadar 14x ”vinst”

maxgsvämö135
Trots bildens tal om höjning, reas fortfarande fossila bränslen, med mackpris på bara en tjugondel av de klimatskador de orsakar. Bla gruvbolag parasiterar alltså på världens befolkning, som får lida, berövas hus, mat och liv, bara för att folk i olje-intensiva branscher anser sin lyx mer värd än miljoners liv.
Regeringens plundringsvurm gör den både medskyldig, och skadar också svensk befolkning och miljö. Glesbygden kan istället blomstra av vatteninkomster och boom i turism och friluftsliv, med en ny klimaträddande transport-teknik som visas nedan.

Kallak-gruva skulle via sina malmtransporter ge klimatskador som blir 14x större än ”vinsten”, dvs ge katastrofal samhällsförlust, inte alls någon vinst!

[Härledning: Beräkningarna är enkel anpassning av Northland-kalkyl, med samma järnmalmspris och transporter, utom att lastbilstransporterna helt uteslutits (optimistiskt).
Då drar transporterna energin per ton malm, i diesel-liter:
1: Brytning?
(2: Lastbil Pajala-Svappavara 16mil 5L -ignoreras för Kallak-gruva)
3: Tåg Svappav-Narvik 21mil 2L
4: BåtNarvik-Ruhr 250mil 25L -som exempel på tung kund i EU, (-Kina 10tals ggr mer)
Om vi för Kallak slipper ”2: Lastbil”, fås ändå 27L, *(mackpris 2$)=54$, *20=klimatskada 1100$. Jfrt med hävdad ”vinst” 80$ är alltså skadan 14 ggr större, så istället för ”vinst” 80$ fås 13falt större förlust på 1020$, för varje ton malm
]

Med billiga minitåget Magleva, skulle man istället få en norrländsk boom av turism, friluftsliv, fiske, sarvhjälp, eftersom den minskar restid 95% och reskostnad 99%, så folk får råd åka 100x oftare. Guldägget ”naturen” förstörs av gruva, men inte av Magleva, som tvärtom minskar behovet av metaller och cement, eftersom ultralätt, kapacitet av smart fart istället.

Alliansens ”Gruvor gå före rennäring ty samhällsvinst så mkt större”
-är alltså helfel, rekordignorant ignorera klimateffekt.
Annan skada: Gift i gruvdammar, hittats spritt eft. dammbrott/Arne Muller ”Smutsig..gruvboom”. Bränder, och metanutsläpp.

Maglevas Vakuum-rörsbana ger mängder av fördelar:
1) Utestänger vilt+allt värre CO2-orsakade oväder, som stoppar andra färdsätt.

2) Noll:luftmotstånd/ljud/slitage/partiklar/förare -så ca 0 kostnad. 1% av tågs el. Ej CO2 så botar klimat, plus lindrar bums klimatsymtom, se 4-7.

3) Flyg-fart på mark=gigakapacitet: redan vid 600kph =1mil/min kan folk bo i tomhus överallt längs bana(din skyttel kan stanna ensam i by likt bil, ej tågfjättrad till andra). Idealt för barn, hälsa, friluftsliv, plånbok. Minutnära Kirunajobb, släkt/kultur i storstad.
Finns tex 5000 tomhus, sparas nybyggen a 1M =5Gkr, betalar 20 mil bana.
Mängder av fler fördelar adderar vinst, se Betalar sig på månad.
Så gruvbana ger boende på köpet,synergi. Fler såna klimatrelaterade:

4) Våldsammare klimat ger bl.a Torneälven allt värre isproppar, och ½m mer årsnederbörd i Lappland, som kommer flyta ihop till huskrossande svämnivåer i älvdalar. Jfr Götaälvs skydd för 6Gkr. Torneälvens dubbla vårflod då värd 12Gkr, betalar 48 mil bana: Pajalabana sneddar älven ofta, ger lastplatser för tankskyttlar för att frakta vattenpinan till törstande syd-EU:

5: Vattenvärde i torr syd, säg 200t/s *32Ms= 6Gt/år a 200=1200Gkr/år
Resten för hela Sverige:
6: Östersjön räddas från ökat sötvatten, dvs förlust av salthalt=torskfiske.

7: Sväm har annars 2020 spritt aggressiva översvämningsmyggan över landet. Om 10% av landet får sommarstänga, minskas BNP 2½%=100Gkr

8: Turism =störst inkomst i BNP 2008 =245Gkr. Bana spar 90% tid, 99% respris, så bör minst 10faldiga intäkt spec. då första land med bana, öka intäkt 2400Gkr.

9: Kraftledningseffekt av alla transporterna ovan.

Politiker bör ta vara på denna lösning som ger oss dubbel per-kapita-inkomst mot Saudiarabien, inte skänka bort vår malm till rov-bryt/frakt som bara lämnar oss förstöring av mark/klimat som gör landet obeboeligt.

Störst Val-JA i historien fuskas bort

Västerbottens vårdvals-JA fuskas bort, nedan bevisas i sammanfattning:
1) Folkomröstnings-segern i Västerbotten tydligaste i Sveriges Historia.
2) Föregicks av telefonkampanj (s), för att få medlemmarna att soffligga.
3) Ringandet ”2)” kostade pengar i tel+personal, så stal av partistödet alla partier får för att gynna demokratin, att istället skymfa den=missbruk.
4) Utan 2-3, så (s)-nej istället, hade gett Ja-övervikt med 55% mot 41!
5) Trots det, tar (s) det marginellt ”låga valdeltagandet” dom själva med skattepengar mödosamt pressat ner, som svepskäl för att strunta i Rekord-JA-et 1), och matematiskt bevisade Ja-segern 4) utan 2-3.
Sabotaget att ta bort (s)-röster, gör om dom från oviktiga till VETO-röster, i strid mot all matematik, och alla regler för demokrati och anständighet.

Nu punktvis bevis:
1) I Sveriges historia av folkomröstningar, har aldrig röstövervikten varit så hög som nyss i Västerbotten, då Ja-rösterna var TOLV-falt ggr Nej-rösterna.
Tidigare största röstövervikt (vinnande över förlorande) var SEX-falt, (=6,4 tätt följt av andra röstövervikter 5,4 4,3 och 3,7 -källor nedan. Dvs rekord slogs förr marginellt som dom ska, som idrottsrekord).
Att rekordet nu plötsligt dubblas från 6 till 12, är matematiskt absurt och otrovärdigt, som om en tyngdlyftare plötsligt skulle lyfta dubbelt mot rådande kg-rekord! Tala om doping-test-behov! Mkt riktigt sågs ”Doping”:

2) Rapporter om rundringning av (s) till sina väljare, att bojkotta folkomröstningen: Denna ”Doping”-rapport stöds alltså på ett helt oberoende sätt, av det matematiska argumentet 1), som visar på en stor omfattning.

4) Matematiskt stringent bevisas i nästa post Ja-vinst 55%-41 även om (s)-sovarna hade röstat Nej, så värsta demokratiförakt ge dom VETO.

Tidigare folk-omröstningar:
Av ca 100 hittade svenska omröstningar 1922-nu, tycks högst övervikt
vinnare/förlorare varit: Riks v/f=83n/15½=5,35 om högertrafik 1955.
Kommunalt 83n/13=6,38 om Tyresö äldreomsorg 2012,
            och 77j/18=4,28 om skola Strängnäs 20130609.

Nedan % Vinnare(jn)/Förlorare       För största folkomröstnings-segrarna:
%v/f = kvot       Deltagande%         Först av 6 på riksnivå, 1922-2003
83n/15½=5,35     53       1955 Högertrafik
Nära 100st kommunala: (1980… 40 2003: Träng12 11 2006:Träng15, 20)
83n/13=6,38                   2012 Tyresö Äldreoms
77j /18=4,28       17       Strängnäs-130609 skol Lagändring 2011
77n/21=3,67         38      Grums-1303 skol


Vård-Ja 55% mot 41%, kalkyl+finans

Kravet att få ”hälften Ja av 50%-igt röstdeltagande”, är bara en omformulering av att få in ett Ja-antal på ½*½ = 25% av alla röstberättigade, och valet gav 28%!
Det är denna produkt (Ja-andel*Röstdeltagande) som spelar roll. Att enögt låsa sig vid enbart röstdeltagande innebär demokrati-vidrig VETOrätt åt lat soffliggare, som får köra över pålästa banerförare, horribelt! Soffliggare ska maximalt omvandlas till SAMMA antal Nej, att man fyller på med ENBART Nej-röster tills röstantal når önskade 50%!
Även sånt Nej-gynnande ger ÄNDÅ klar Ja-seger=55%, Nej=41% i den 50%iga röststocken!
Analogi som minsta barnunge känner till är att koncentrerad saft räcker till utspädning, finns inget ”extra-utspätt” vatten som förtunnar saft fortare. Även soffliggare kan vara max 100% Nej, som ej utspäder Ja-koncentratet nog.
Menar Peter Olofsson(s) att var soffliggare ska räknas som 2 Nej, ”Rysk röstning”? Bara en okunnig i demokrati och/eller elementär matematik, trampar så på väljarna. Som att avfärda väglängdsmätning, med skälet ”gjordes i fel kör-riktning/årstid”!

Kalkyl Västerbottens folkomröstn(slut): http://vll.se/default.aspx?id=65716 gav 64651 röster, Ja 57150=88,40%. Nej 4824=7,46%. RöstBerättigade=B =207696. Av dom deltog 31,13%, varav 88% sa Ja= 0,31*0,884*B=27,52% av B, =55,03% av tänkt valkår B/2!       Till mål-röstetalet B/2=103848 fattas 39197-4%ogiltig/blank=37574 +lagda Nej=Nejtotal 42398=40,83%

Dorotea/Åsele berövades vårdplats/ambulans trots att de servat hela VLLs inland inkl. skidsportorter som Borgafjäll. Det är bara två exempel på hur glesbygden missgynnas av stora avstånd och gles befolkning.
Det ändras helt av billiga mini-tåget Magleva, se Glesbygdsguld, och fler miljö/ekonomi/vård-fördelar nedan, tex i 8:Turism

Blogg: gruva, koldioxid, klimat, Northland, Kallak, malmfrakt

Publicerat i Hälsa, Klimat | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Skiffergas klimatskada=60*gaspris

Gasutvinning ur skiffer förgiftar marken, sen munkavlar gasbolag barn om det t.om. Störst utvinning i Alberta, där det åtminstone är glesbefolkat. Men att förgifta grundvattnet i Holland/England(ill.) är horribelt.

Per energienhet ger dessutom gas en klimatskada = 3x värre än kol-eldning, skadevärde 60x gaspriset i EU. Skiffergas har i USA ”sänkt gas-priset till EUs/4”, men till USA-priset ska alltså då läggas den tunga posten, 60x EUs pris=240xUSA-pris i klimatskador.

Exempel på klimatskador ses i allt våldsammare torka&påföljande bränder, tex i Yosemite nat.park som hotar el och vatten till San Francisco:
Aldrig skådat flammor så heta/snabba”, ”13e störst i statistik

Transportsystemen är förlegade, som omvandlar stora energimängder via friktion till buller+partiklar. ”Vi betalar dyrt för plågor”. Film om lantgas-val onödig, bäst lösning för både klimat, ekonomi och landsbygd är:

Billiga minitåget Magleva, kör gnm vakuumrör, drar bara 1% av tågs el, slipp energikostnad/buller/partiklar/slitage, i tex Sverige sparas 500Gkr/år.
Kör sväm till torka/brand, räddar alla, tex Yosemite.

Kör gas med Maglev ej rör, få 5-faldig energi

Press: Pipe, Texas.

Blogg: olja, gas, skiffergas, metan, koldioxid, klimat, fossilbränsle, miljö, politik, samhälle

Publicerat i Klimat, metan | Märkt , , | Lämna en kommentar